LVM valtiovarainministeriön budjettiesityksestä: Seinäjoki-Oulu -radan rahoitus riittämätön

Tiedote 30.07.2010 12.10 fi sv

Valtiovarainministeriön esitys liikenne- ja viestintäministeriön budjetiksi vuodelle 2011 on pääosin ministeriön oman ehdotuksen mukainen. Suurin poikkeama liittyy Seinäjoen ja Oulun välisen rataosuuden rahoitukseen. Valtiovarainministeriö esittää hankkeelle 5 miljoonaa euroa, kun LVM:n ehdotus ensi vuodelle on 40 miljoonaa euroa.

- Valtiovarainministeriö on budjettiesityksessään noudattanut hyvin liikennepoliittisen selonteon linjauksia uusien hankkeiden käynnistämisessä. Budjettiesityksen suurin ongelma liittyy jälleen Seinäjoki-Oulu -rataosuuden rahoitukseen. Toivon, että hallitus löytää budjettiriiheen mennessä keinot, jolla kansallisesti tärkeän rataosuuden tehokas rakentaminen voidaan turvata, sanoo liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Valtiovarainministeriön esitys poikkeaa liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksesta muun muassa joukkoliikennerahojen sekä rataveron ja ratamaksun osalta.


Liikenne- ja viestintäministeriön
budjettiehdotus 2,1 miljardia euroa

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2 077,6 miljoonan euron määrärahoja vuodeksi 2011.

Liikennepolitiikan lohkolle ehdotetaan yhteensä 1 667,5 miljoonaa euroa, josta liikenneverkon osuus on 1 433,3 miljoonaa. Liikenneverkossa panostetaan ensisijaisesti ratoihin.

Viestintäpolitiikan lohkolle ehdotetaan 19,2 miljoonaa ja tutkimukseen eli Ilmatieteen laitoksen toimintamenoihin 40,4 miljoonaa euroa.


Liikenneverkkojen päivittäinen
liikennöitävyys etusijalla

Perusväylänpitoon kuuluvat väylien päivittäinen ylläpito ja hoito, loppuun käytettyjen rakenteiden korvaaminen, liikenteen ohjaus sekä pienet investoinnit. Etusijalle asetetaan teiden, ratojen ja vesiväylien päivittäinen liikennöitävyys.

Teiden kunnossapitoon LVM ehdottaa 235 miljoonaa, ratoihin 185 miljoonaa ja meriväyliin 56 miljoonaa euroa. Korjauksiin ja ylläpitoinvestointeihin kohdennettaisiin noin 352 miljoonaa euroa.

Liikenneverkkojen kehittämishankkeilla parannetaan liikenneoloja. Vuonna 2011 ehdotetaan käynnistettäväksi kolme uutta tiehanketta, kaksi ratahanketta ja yksi vesiväylähanke. Uusiin hankkeisiin budjetoidaan 53,7 miljoonaa euroa. Käynnistettävien hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 423 miljoonaa euroa, joka jakautuu vuosille 2011-2016.

Liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti käynnistyvät tiehankkeet ovat Haminan ohikulkutie E18:lla, Sepänkylän ohikulkutie Mustasaaren kunnassa sekä Seinäjoen itäinen ohikulkutie. Radoilla käynnistetään Seinäjoen ja Oulun välin parannuksen kakkosvaihe ja aloitetaan välin Rovaniemi-Kemijärvi sähköistys. Uudenkaupungin meriväylää parannetaan. Äänekosken ja Haapajärven välisen rataosuuden perusparannus aloitetaan vuonna 2011 osana puuhuollon turvaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

Valtio osallistuu Länsimetron rakentamiskustannuksiin enintään 30 prosentilla. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan jälkikäteen. Vuoden 2011 budjettiehdotuksessa on metrohankkeeseen osoitettu 13 miljoonaa euroa. Tällä osallistutaan vuoden 2010 arvioituihin kustannuksiin.

Meneillään olevia väylähankkeita jatketaan. Niihin LVM ehdottaa 267,6 miljoonan euron määrärahaa. Vuonna 2011 valmistuvat mm. Lusin ja Mikkelin välinen osuus viitostiellä, Ilmalan ratapiha sekä Lahden ja Luumäen välisen radan parantaminen.

Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen ehdotetaan 23 miljoonan euron määrärahaa. Seinäjoen ja Mikkelin lentokenttien ylläpitoon ja investointeihin osoitettaisiin 2,7 miljoonaa euroa.


Liikenteen tuet
lähes 200 miljoonaa euroa

Liikenteen tukemiseen ja ostoihin ehdotetaan 198,8 miljoonan euron määrärahaa.

Tästä käytettäisiin meriliikenteen kilpailukyvyn parantamiseen 84,2 miljoonaa ja luotsauksen hintatukeen 4,2 miljoonaa euroa. Junien kaukoliikennettä ostetaan LVM:n ja VR Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti 31,5 miljoonalla eurolla.

Junien lähiliikenteen palveluja ostetaan 10,9 miljoonalla eurolla. Helsingin ja Kajaanin välille ehdotetaan kaksivuotista yöjunakokeilua. Kemijärven yöjunaliikennettä ostetaan 1,2 miljoonalla eurolla.

Alueellisen ja paikallisen bussi- ja taksiliikenteen ostoihin sekä seutu- ja työmatkalippujen hinnanalennusten tukemiseen käytetään 42,8 miljoonaa euroa. Suurten kaupunkien joukkoliikennettä avustetaan 10 miljoonalla eurolla.

Saariston yhteysalusliikennettä ostetaan 7,9 miljoonalla eurolla.

LVM ehdottaa, että tavaraliikenteen ratamaksua alennetaan väliaikaisesti kahdeksi vuodeksi. Ratamaksu palautettaisiin vuoden 2009 tasolle vuosiksi 2011-2012. Tavaraliikenteen ratavero poistettaisiin vastaavaksi ajaksi.


Laajakaista kaikille -hanke etenee

Valtakunnallisen laajakaistaverkon rakentaminen jatkuu. Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeille esitetään 9,8 miljoonan euron tukea. Tuen saajista päättää Viestintävirasto maakuntien liittojen esityksestä.

Viestintäviraston toimintamenoihin ehdotetaan 7,5 miljoonaa euroa. Vähemmistökielten lehdistötuki säilyy ennallaan 0,5 miljoonana eurona.


Luotsausliikelaitos yhtiöitetään

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla Luotsausliikelaitos on yhtiöitettävistä liikelaitoksista viimeinen. Kaikki liikelaitokset ovat tämän jälkeen yhtiöitä.

Lisätiedot

liikenneministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581 030
viestintäministerin eritysavustaja Anna Anttinen, puh. 09 160 28324
ylijohtaja Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871 (liikenneasiat)
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. 0400 788 530 (viestintäasiat)
talousjohtaja Jaana Kuusisto, puh. 09 160 28706 tai 040 837 8839