Takaisin

Maakuntakeskusten joukkoliikenne: Arkimatkustus turvallista, viikonloppuhäiriköinti huolettaa

Maakuntakeskusten joukkoliikenne: Arkimatkustus turvallista, viikonloppuhäiriköinti huolettaa

Tiedote 04.01.2007 13.47 fi

Maakuntakaupunkien joukkoliikenteen asiakkaat ja henkilökunta pitävät viikonloppuiltojen häiriköintiä ongelmana. Turvattomuutta koetaan kuitenkin hieman vähemmän kuin pääkaupunkiseudulla. Matkustamista arkisin pidetään erittäin turvallisena.

Tiedot käyvät ilmi liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä tutkimuksesta. Siinä selvitettiin joukkoliikenteen asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden tunnetta Tampereella, Turussa, Oulussa, Lahdessa, Porissa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Heikoimmaksi turvallisuustilanne arvioitiin Turussa ja Tampereella. Niissä bussimatkustajilla oli omakohtaisia kokemuksia häiriköinnistä ja väkivallasta lähes yhtä paljon kuin pääkaupunkiseudulla. Etenkin Turussa tilanne oli huolestuttava, sillä 48 prosenttia matkustajista piti turvallisuusongelmaa vakavana. Tutkimuksen keskiarvo oli 27 prosenttia.

Turvallisinta matkustaminen oli selvityksen mukaan Porissa, Kuopiossa ja Oulussa. Pääsääntö näyttää siis olevan, että mitä pienempi kaupunki, sen paremmaksi joukkoliikenteen turvallisuus koetaan. Jonkin verran ongelmia esiintyi kuitenkin kaikissa kaupungeissa.

Nykyisistä bussimatkustajista 9 prosenttia ilmoitti vähentäneensä joukkoliikenteen käyttöä turvattomuuden lisääntymisen vuoksi. 15 prosenttia arvioi, että voisi lisätä matkustamistaan, jos turvallisuustilanne kohentuisi.

Linja-auton kuljettajista noin puolet kertoi joutuneensa häiriköinnin kohteeksi linja-autossa tai pysäkillä. Muihin kohdistuvaa häiriköintiä tai väkivaltaa olivat nähneet lähes kaikki kuljettajat. Turussa ja Tampereella viidesosa kuljettajista on harkinnut työpaikan vaihtamista, koska kokee turvattomuuden lisääntyneen. Turkulaisista kuljettajista jopa 75 prosenttia piti turvattomuusongelmaa vakavana. Kaupunkien erot olivat suuria, sillä Porissa vastaava lukema oli vain 37 prosenttia.

Tutkimuksessa ehdotetaan turvallisuuden parantamiseksi sekä yleisluontoisia että yksityiskohtaisia toimia.

Kilpailutetussa liikenteessä turvallisuustekijät voisi ottaa yhdeksi kilpailukriteeriksi. Kaupunki voisi esimerkiksi maksaa liikenteenharjoittajalle bonusta turvallisuusasioiden hyvästä hoidosta.

Kampanjointi asiallisen joukkoliikennekäyttäytymisen puolesta auttaisi muokkaamaan yleisön ja etenkin nuorten asenteita. Viestinnällä tulisi tehdä selväksi, että järjestysrikkomus on rikos.

Alkoholin käyttöön on puututtava nykyistä tiukemmin, ja tutkimuksessa pidetään nollatoleranssilinjaa harkinnan arvoisena. Kansainvälisten kokemusten mukaan hyviä tuloksia tuottavat myös pysäkkien ja ajoneuvojen siisteydestä huolehtiminen, valaistuksen lisääminen sekä ilkivallan jälkien korjaaminen mahdollisimman nopeasti.

Avun saaminen ongelmatilanteissa on keskeistä sekä henkilökunnalle että matkustajille. Kuljettajille voisi olla hyötyä hätänapista. Myös kameravalvonnan koetaan lisäävän turvallisuutta. Matkustajille tulisi tiedottaa, mihin ongelmatilanteessa voi ottaa yhteyttä.

Tutkimuksen kysymyksiin vastasi runsaat 1600 matkustajaa ja 400 kuljettajaa. Työn rahoittamiseen ja koordinointiin osallistuivat liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi tutkimuksen kohdekaupungit ja liikennöitsijät.

Joulukuussa 2005 liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vastaavan selvityksen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen turvallisuudesta. Tutkimuksessa oli mukana myös raideliikenne.Lisätietoja:
ylitarkastaja Katariina Myllärniemi, puh. (09) 160 28759 tai 040 545 0901Kaupunkikohtaiset lisätiedot:

Tampere:
joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita, puh. 020 716 5601 tai 050 3267 007 (reitit, pysäkit, rahastusjärjestelmät jne.)

liikennepäällikkö Ilkka Ala-Maakala, puh. 020 716 3282 tai 050 5909 309 (liikennepalvelujen tuottaminen)

Turku:
suunnittelupäällikkö Pekka Kirjavainen, puh. (02) 262 4812

Oulu:
liikenneinsinööri Jaakko Ylinampa, puh. 044 703 2122

Jyväskylä:
toimitusjohtaja Jaakko Raunio (Jyväskylän Liikenne Oy), puh. (014) 284 513 tai 0400 499 042

Lahti:
liikenneinsinööri Matti Hoikkanen, puh. (03) 814 2428

Pori:
liikenneinsinööri Markku Setälä, puh. (02) 621 1695 tai 044 701 1695

Kuopio:
Suunnitteluinsinööri Seija Pasanen, puh. (017) 185 424 tai 044 718 5424