null Maantieliikenteen kabotaasi ja telepaketti EU:n ministerikokouksessa

Maantieliikenteen kabotaasi ja telepaketti EU:n ministerikokouksessa

Tiedote 11.06.2008 11.00 fi

Slovenian puheenjohtajuuskauden virallisen viestintäneuvoston pääaihe on telepaketti, josta keskustellaan sekä itse neuvostossa että epävirallisella ministerilounaalla. EU:n viestintäasioista vastaavat ministerit kokoontuvat 12. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa viestintäministeri Suvi Lindén.

Perjantaina kokoontuvien liikenneasioista vastaavien ministerien aiheina ovat maantieliikenteen säädöspaketti ja ajoneuvojen energiatehokkuuden lisäämiseen pyrkivä direktiiviesitys.

Neuvoston tarkoituksena on keskustella sähköisen viestinnän lakipaketista puheenjohtajan tilanneselvityksen pohjalta. Paketilla tulee olemaan vaikutusta mm. EU:n taajuuspolitiikkaan ja kansallisen viestintäpolitiikan asemaan EU:ssa. Ministerien keskusteluilla linjataan asian jatkokäsittelyä. Puheenjohtaja on valmistellut kysymykset keskustelun tueksi.

Suomi on esittänyt televiestintädirektiiveihin runsaasti muutosesityksiä. Ne ovat koskeneet mm. taajuusuudistusta, komission veto-oikeuden laajentamista markkinasääntelyssä sekä uuden sähköisen viestinnän markkinaviranomaisen perustamista.

Suomi on tyytyväinen Slovenian puheenjohtokaudella aikaansaatuihin muutoksiin. Suomi toivoo, että Slovenian esittämät kompromissitekstit otettaisiin pohjaksi, kun neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa alkavat ensi syksynä Ranskan puheenjohtokaudella.

Lisäksi viestintäministerit käsittelevät esitystä, jolla EU:n tietoturvaviraston ENISA:n toimikautta jatkettaisiin kolmella vuodella. Komission alkuperäinen ehdotus oli kaksi vuotta ja että ENISA:n tueksi perustettaisiin sähköisen viestinnän markkinaviranomainen EECMA. Suomi ei kannattanut uuden viranomaisen perustamista, joten se hyväksyy puheenjohtajan kompromissiehdotuksen, jolla ENISA:n toimikautta jatketaan kolmella vuodella.

Neuvostossa on tarkoitus myös hyväksyä päätelmät digitalisoinnin yhteydessä vapautuvien lähetystaajuuksien käytöstä ja i2010- ohjelman puoliväliarvioinnista.


Maantieliikenteen säädöspaketista tarkoitus saavuttaa yhteisymmärrys

Liikenneministerineuvosto etsii poliittista yhteisymmärrystä maantieliikennettä koskevasta säädöspaketista. Esitykseen sisältyvät mm. ehdotukset kansainvälisen tavaraliikenteen ja linja-autoliikenteen markkinoillepääsystä. Paketin keskeisin elementti on kabotaasia koskevien sääntöjen selkeyttäminen.

Suomi tukee puheenjohtajan ehdotusta poliittiseksi yhteisymmärrykseksi. Avoinna on vielä ns. paluukabotaasia koskeva sääntely. Suomi korostaa, että olennaisinta on päästä neuvostossa asiasta yhteisymmärrykseen, jotta epäselvyys kabotaasin säännöistä vähenisi.

Neuvostossa on tarkoitus hyväksyä myös yleisnäkemys direktiiviehdotuksesta puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen edistämisestä. Direktiivillä säädettäisiin, että julkisissa hankinnoissa otettaisiin huomioon ajoneuvon energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja saastepäästöjen kustannukset. Suomi suhtautuu direktiivin tavoitteeseen myönteisesti.

Lisätietoja:

Viestintäasiat: neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala, puh. (09) 160 28585
Liikenneasiat: ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260, kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871