Markku Mylly EMSA:n pääjohtajaksi

Tiedote 08.06.2012 16.29 fi sv en

Satamaliiton toimitusjohtaja, entinen Merenkulkulaitoksen pääjohtaja Markku Mylly (61) on valittu Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) uudeksi pääjohtajaksi 8. kesäkuuta 2012. Pääjohtajan toimikausi kestää viisi vuotta.

- Tämä on ensimmäinen kerta kun suomalainen on valittu EU:n liikennealan viraston pääjohtajaksi. Mielestäni tämä on osoitus, että olemme luottamuksen arvoisia, onnittelee liikenneministeri Merja Kyllönen Markku Myllyä.

EMSA:n hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 4/5 äänten enemmistöllä. Kullakin EU:n jäsenmaalla on hallintoneuvostossa yksi ääni ja komissiolla neljä ääntä. Suomea neuvostossa edustaa ylijohtaja Tuomas Routa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista (varajäsenä hallitusneuvos Anna Sotaniemi liikenne- ja viestintäministeriöstä). Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii belgialainen Frans Van Rompuy.

Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) tehtävänä on auttaa EU:n jäsenvaltioita ja komissiota edistämään meriturvallisuutta, vähentämään merionnettomuuksia ja ehkäisemään alusperäistä meren saastumista. Lisäksi EMSA auttaa jäsenvaltioita EU-lainsäädännön yhtenäisessä toimeenpanossa sekä tukee komissiota lainsäädännön toimeenpanon valvonnassa.

Viraston päätoimipaikka sijaitsee Lissabonissa ja se työllistää noin 200 henkilöä. Viraston budjetti on noin 55 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 0295 34 2367
hallitusneuvos Anna Sotaniemi, p. 0295 34 2491