Matalalentoverkostoa koskeva selvitys käynnissä – väliraportti lausunnoille

Tiedote 23.03.2021 09.45 fi sv en

Pelastushelikopteri lentää myrskyssä. (Kuva: Eeli Purola / Shutterstock)

Parhaillaan arvioidaan erilaisia vaihtoehtoja matalalentoverkoston perustamiseksi. Matalalentoverkostolla tarkoitetaan satelliittipaikannusta hyödyntävää verkostoa, jossa lentäminen olisi mahdollista myös huonoissa sääolosuhteissa. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja verkostoa käsittelevästä väliraportista 23. huhtikuuta 2021 mennessä.

Ilma-aluksen olisi huonoissa sääolosuhteissa ja näkyvyydessä mahdollista laskeutua mittareiden avulla esimerkiksi valvomattoman lentopaikan tai sairaalan yläpuolella tiettyyn korkeuteen pilven alapuolelle. Sen jälkeen alus jatkaisi kohteeseensa matalalla suorassa näköyhteydessä. Tällä parannettaisiin toimintaedellytyksiä erityisesti tilanteissa, joissa lennon suorittaminen ei ole nykyisin huonojen sääolosuhteiden takia mahdollista. Verkosto nopeuttaisi esimerkiksi pelastuspalvelun ja ensihoidon pääsyä tapahtumapaikalle tai sen läheisyyteen.

Kesäkuussa 2020 alkaneen hankkeen tavoitteena on määritellä matalalentoverkoston konsepti ja sen käyttäjät. Lisäksi arvioidaan vaikutuksia turvallisuuteen ja vertaillaan rahoitusmalleja.

Väliraportissa esitellään muun muassa eri toteuttamisvaihtoehtoja ja verkoston kustannuksia. Verkoston toteutuksen osalta on arvioitu mahdollisuuksia suunnitella se vain viranomaiskäyttöön, osin avoimeksi myös muille käyttäjille viranomaiskäytön lisäksi tai täysin avoimeksi erilaisille käyttäjäryhmille. Lisäksi vaihtoehtona on suunnitella verkosto yksinomaan helikoptereille tai sekä helikoptereille että lentokoneille. Suunnittelun lähtökohtana on, että navigointi perustuisi yksinomaan satelliittipohjaisen GNSS-järjestelmän (global navigation satellite system) käyttöön, eikä se edellyttäisi navigointilaitteistoa maassa.

Matalalentoverkostoa koskevan selvityksen valmistelua varten on perustettu ohjausryhmä. Siinä on edustajia liikenne- ja viestintäministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, puolustusministeriöstä, Ilmavoimista, maavoimista, Puolustusvoimista, Liikenne- ja viestintävirastosta, Rajavartiolaitoksesta, Fintraffic Lennonvarmistus Oy:stä ja FinnHEMS Oy:stä. Selvitystä tekee työryhmä, jota johtaa Fintraffic Lennonvarmistus.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja pyydetään 23.4.2021 mennessä. Lausuntopyyntö on julkaistu Hankeikkunassa. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi ja suvi.kankare@lvm.fi.

Lausuntopalautteen perusteella ohjausryhmä linjaa, minkälaiseen toteutusvaihtoehtoon työryhmä keskittyy. Lopullisessa selvityksessä suositetaan, minkälainen matalalentoverkosto voitaisiin Suomeen mahdollisesti perustaa. Selvitys julkaistaan kesällä 2021.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Suvi Kankare, p. 0295 34 2105, suvi.kankare(at)lvm.fi