Takaisin

Matkustajalaivojen laajennettu tuki voimaan

Matkustajalaivojen laajennettu tuki voimaan

Tiedote 21.03.2007 13.50 fi

Matkustajalaivojen miehistökustannusten valtiontuen lisäys tulee voimaan 1. huhtikuuta. Muutoksella tuetaan suomalaisen kauppalaivaston kilpailukykyä ja turvataan merenkulun kotimaisia työpaikkoja.

Miehistökustannusten tukea laajennetaan siten, että se kattaa kokonaan työnantajan maksamat palkan sivukulut. Aiemmin tuki on kattanut ennakonpidätykset kokonaisuudessaan ja 70-80 % työvoiman sivukuluista. Tuki nostetaan nyt samalle tasolle kuin lastialusten tuki.

Laajennettua tukea aletaan soveltaa 1.1.2007 alkaen aiheutuneisiin miehistökustannuksiin. Tukea maksetaan noin 16 alukselle. Valtion vuoden 2007 budjetissa tuen laajentamiseen on osoitettu 3,8 miljoonaa euroa. Vuodesta 2008 lähtien määrärahatarve kaksinkertaistuu, koska silloin laajennettu tuki maksetaan koko kalenterivuodeltaLisätietoja:
Merenkulkuneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28493 tai 040 5720 166