Takaisin

Matkustajalaivojen miehistökustannusten täystuki voimaan

Matkustajalaivojen miehistökustannusten täystuki voimaan

Tiedote 28.02.2008 14.05 fi

Ulkomaan meriliikenteessä toimivien matkustajalaivojen miehistökustannusten täysimääräinen tuki muuttuu pysyväksi. Tuen vakinaistamista koskenut laki tulee voimaan 1. maaliskuuta.


Lastialuksilla valtio on jo aiemmin korvannut täysimääräisesti työnantajalle tämän maksamat sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut sekä merityötulosta toimitetut ennakonpidätykset. Matkustaja-alusten miehistökustannusten tuki nostettiin huhtikuussa 2007 lastialusten tasolle, mutta tukipäätös oli määräaikainen.

Tuen tarkoituksena on parantaa suomalaisen kauppalaivaston miehistökustannuksten kilpailukykyä. Merenkulun kilpailukyvyn vahvistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.Lisätietoja:

hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491 tai 040 572 0166