null Media- ja telealan toimintaedellytyksiin parannuksia lakimuutoksilla

Media- ja telealan toimintaedellytyksiin parannuksia lakimuutoksilla

Tiedote 15.05.2017 15.04 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu muutoksia tietoyhteiskuntakaareen. Tavoitteena on helpottaa media- ja telealan yritysten toimintaedellytyksiä ja joustavoittaa sääntelyä. Tietoyhteiskuntakaarta uudistetaan useassa vaiheessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa, että muutostarpeista on keskusteltu aktiivisesti alan toimijoiden kanssa.

- Yhteiskunnan ja toimintaympäristön muuttuessa myös lainsäädännön toimivuutta tulee tarkastella ja varmistaa, että yrityksillämme on hyvät toimintaedellytykset jatkossakin, sanoo Berner.

- Olemme viime aikoina uudistaneet merkittävästi liikennemarkkinoiden lainsäädäntöä, ja eduskunta on hyväksynyt uuden liikennepalvelulain ensimmäisen vaiheen. Sääntelyn sujuvoittamista tarvitaan kuitenkin myös viestinnän puolella. Tätäkin uudistamista tehdään useammassa vaiheessa ja jatkammekin tietoyhteiskuntakaaren teemojen läpikäyntiä alan toimijoiden kanssa, toteaa Berner.

Ministeriö on lähettänyt tietoyhteiskuntakaaren muutosesityksen lausuntokierrokselle, joka päättyy 2. kesäkuuta.

Tietoyhteiskuntakaaressa on säädetty televisiotoiminnan ohjelmistojen eurooppalaisuusosuudesta. Eurooppalaisille ohjelmille on varattava yli puolet vuosittaisesta lähetysajasta, mutta tätä vaatimusta halutaan nyt joustavoittaa.

Radiomainonnasta poistettaisiin ehdotuksen mukaan määrälliset rajoitukset. Radiomainosten lähetysajan enimmäismäärä on nykyään 20 prosenttia.

Kaupallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä helpotettaisiin alentamalla niiden Viestintävirastolle maksamaa valvontamaksua. Ylen vastaavaa maksua puolestaan korotettaisiin.

Ohjelmistolupasääntelyyn on suunniteltu tiukennuksia. Ohjelmistotoimilupaa ei ehdotuksen mukaan tarvitsisi myöntää, jos on perusteltu syy epäillä, että hakija rikkoo rahapelien mainontaa koskevia sääntöjä, lapsille haitallisten ohjelmien lähetysaikoja tai syyllistyy rikoslaissa määriteltyyn kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Samoin perustein voitaisiin myös peruuttaa ohjelmistotoimilupa.

Kuulo- ja näkörajoitteisten katsojien palvelu varmistettaisiin niin, että ääni- ja tekstitysvelvoite voitaisiin ministeriön päätöksellä asettaa myös muulle kuin yleisen edun kanavalle, joka palvelee useita kohderyhmiä.

Tietoyhteiskuntakaareen on ehdotettu myös muutoksia, jotka parantaisivat teleyritysten toimintaedellytyksiä. Päätelaitteen ja liittymän kytkykauppaa koskevat säännökset kumottaisiin tarpeettomina.

Tietoyhteiskuntakaaren uudistaminen on osa hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Laura Eiro, p. 0295 34 2668

viestintäneuvos Kreetta Simola, p. 0295 34 2609