null Merenkulun hiilidioksidipäästöjen tiedonkeruuta yhtenäistetään

Merenkulun hiilidioksidipäästöjen tiedonkeruuta yhtenäistetään

Tiedote 21.02.2019 13.52 fi sv en

Risteilyaluksia Helsingissä. (Kuva: Popova Valeriya / Shutterstock)

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen asetukseksi, joka yhtenäistää EU:n tietojen keruuta merenkulun hiilidioksidipäästöistä maailmanlaajuisen järjestelmän kanssa. Valtioneuvosto toimitti asetusta koskevan kirjelmän eduskunnalle 21. helmikuuta 2019.

Kyse on EU:n hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevan asetuksen eli niin sanotun MRV-asetuksen (monitoring, reporting and verification) muuttamisesta.  Euroopan komission 4.2.2019 antaman asetusehdotuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa voimassa olevaa EU-asetusta kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) uuden alusten polttoaineen kulutusta koskevan tiedonkeruujärjestelmän kanssa. Yhtenäistäminen vähentää varustamoiden hallinnollista taakkaa ja kahdesta järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia. Asetusta sovelletaan aluksiin, joiden bruttovetoisuus on vähintään 5000 ja jotka kuljettavat lastia. Suomen lipun alla on noin 60 alusta, joita asetus koskee.

MRV-asetus mahdollistaa hiilidioksidipäästötietojen keräämisen kaikista Euroopan talousalueen satamissa käyvistä aluksista. Tarkoitus on säilyttää EU:n MRV-asetus siten ennallaan, että yksittäisten alusten päästötiedot voidaan jatkossakin todentaa ja julkaista.

Yhtenäisen seurannan ja raportoinnin avulla saadaan tietoa meriliikenteen päästöistä maailmanlaajuisesti. Tietoa tarvitaan, kun suunnitellaan päästöjen vähentämiskeinoja. Kansainvälisen laivaliikenteen päästöjen osuuden kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä arvioidaan olevan noin 2–3 prosenttia, mikä on enemmän kuin minkään yksittäisen EU-valtion päästöt. Euroopan komission mukaan EU:n meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 40 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2050 mennessä. 

Mitä seuraavaksi?

Valtioneuvoston kirjelmä käsitellään seuraavaksi eduskunnassa. MRV-asetuksen käsittely alkaa Euroopan unionin neuvoston työryhmässä helmi-maaliskuussa 2019.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sirkku Jaakkola, p. 050 470 8030, sirkku.jaakkola@lvm.fi
yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen@lvm.fi