null Meriliikennestrategialuonnos kommentoitavana

Meriliikennestrategialuonnos kommentoitavana

Uutinen 03.02.2014 12.24 fi sv

Laiva (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tehty meriliikennestrategian valmistelu on loppusuoralla. Strategialuonnos on kommentoitavana 3.2-14.2., jonka jälkeen siihen tehdään vielä tarvittavat viimeistelyt.

Merenkululla on iso merkitys Suomen ulkomaankaupalle ja kilpailukyvylle. Strategiatyön tavoitteena on ollut laatia Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva sekä uudet ympäristönormit huomioiva kokonaisuus. Strategia on myös kokonaisnäkemys siitä, miten Suomen merikuljetusten ja merellisten elinkeinojen toimintakyky varmistetaan tulevaisuudessa.

Strategia sisältää vision siitä miltä suomalainen meriliikenne näyttää vuonna 2030. Lisäksi strategiassa esitetään ne toimenpiteet, joilla tavoite saavutetaan.

Meriliikennestrategian kattoteemana ovat merikuljetukset ja elinkeinoelämän kilpailukyky, erityisesti liikennejärjestelmän toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden kannalta. Valmistelun aikana on selvitetty laajalti myös merenkulkualan koulutusta ja työllisyyttä, talvimerenkulkua, puhtaan teknologian ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön edistämistä merenkulussa, meriklusterin tulevaisuuden näkymiä, Itämeren alueen turvallisuus- ja ympäristökysymyksiä sekä kansainvälistä yhteistyötä koskevia painopisteitä.

Meriliikennestrategia on luettavissa ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa:
http://www.lvm.fi/web/hanke/meriliikennestrategia.

Kommentointimahdollisuus on avoinna 3.2.-14.2. välisenä aikana. Kommentit voi lähettää sähköpostitse ministeriön Kirjaamoon osoitteeseen: kirjaamo@lvm.fi.

Valmistelutyö tehty yhteistuumin

Meriliikennestrategian valmistelu on toteutettu avoimesti ja laajalla yhteistyöllä. Merenkulkualan toimijat, organisaatiot ja asiakkaat ovat osallistuneet valmisteluun kaikissa vaiheissa. Strategiatyötä on ohjannut työryhmä, johon kuuluu useimpien ministeriöiden ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen edustajia.

Merenkulun edellytysten turvaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja strategia sisältyy liikennepoliittisen selonteon toimenpiteisiin.

Strategian on tarkoitus valmistua 10. maaliskuuta 2014 mennessä.


Lisätietoja:

liikenneneuvos Piia Karjalainen, p. 0295 34 2303
hallitusneuvos Lolan Eriksson, p. 0295 34 2493