null Meriliikenteen ohjausta koskevaa lakia uudistetaan

Meriliikenteen ohjausta koskevaa lakia uudistetaan

Tiedote 21.05.2021 14.20 fi sv en

Rahtialus Itämerellä (Kuva: Alex Marakhovets / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnistetty alusliikennepalvelulain uudistaminen. Lakia päivitetään ensisijaisesti kansainvälisen sääntelyn muutosten takia. Samalla lakia ajantasaistetaan muilta osin.

Vuonna 2005 voimaan tulleessa laissa säädetään meriliikenteen ohjaukseen liittyvästä alusliikennepalvelusta (VTS, Vessel Traffic Service). Lain tarkoituksena on alusliikenteen turvallisuuden ja tehokkuuden parantaminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Suomen rannikon merialueet on jaettu kuuteen VTS-alueeseen, joita valvotaan Helsingin, Turun ja Lappeenrannan VTS-keskuksista ympäri vuorokauden. Keskukset tiedottavat laivoja liikenteestä ja olosuhteista. Väylävirasto vastaa alusliikennepalvelun järjestämisestä ja sen tuottaa Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy.

Osa alusliikennepalvelun sääntelystä perustuu kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS). SOLAS-yleissopimuksen mukaisen päätöslauselman säännöksiin on tulossa muutoksia syksyllä 2021. Muutokset kohdistuvat alusliikennepalvelun järjestämiseen. Yksityiskohtaisen sääntelyn sijasta sääntely olisi tavoitepohjaista eli jatkossa alusliikennepalvelun järjestämisessä otettaisiin käyttöön tavoitteelliset ohjeet nykyisten yksityiskohtaisten ohjeiden sijaan.

Suomessa Merenkulkuhallitus antoi vuonna 1997 päätöksen alusliikenteen ohjaus- ja tukipalvelun (VTS) järjestämisestä meri-, satama ja sisävesialueilla. Alusliikennepalvelulaki pohjautuu SOLAS-yleissopimuksen lisäksi muuhun kansainväliseen ja EU-sääntelyyn.

Alusliikennepalvelulaki kaipaa myös selkiyttämistä, sillä siihen on tehty vuosien varrella lukuisia yksittäisiä muutoksia. Lisäksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettua lakia muutettaisiin.

Mitä seuraavaksi?

Lakia valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lakiluonnos on tarkoitus lähettää lausunnoille keväällä 2022. Laki tulisi voimaan 1.1.2023.

Lakihankkeesta järjestetään kaikille avoin sidosryhmätilaisuus tiistaina 8.6.2021 klo 14.30-16.00. Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena, johon voi ilmoittautua 4.6. mennessä.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Katariina Säynäjärvi, p. 0295 342 029, katariina.saynajarvi(at)lvm.fi

Ylitarkastaja Suvi Kankare, p. 0295 342 105, suvi.kankare(at)lvm.fi