Metroliikennöinti ja sen turvallisuus selvitystyön alla

Uutinen 03.05.2013 15.53 fi

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on ottanut kantaa Suomen metrojärjestelmän turvallisuuteen ja valvontaan. Asia on liikenne- ja viestintäministeriöllä työn alla.

Oikeusasiamies oli ryhtynyt tutkimaan metron valvontaa kahden kantelun perusteella. Oikeusasiamies ehdottaa liikenne- ja viestintäministeriölle, että ministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin metroliikennöinnin ja erityisesti liikennöinnin turvallisuusvaatimusten ja valvonnan saattamiseksi lain tasoisen sääntelyn piiriin.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 3. huhtikuuta 2013 työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää muun muassa metroliikenteen ja kevyen raideliikenteen viranomaistoimintojen järjestäminen ja liikenneturvallisuuden tarpeet.

Tavoitteena on, että metroliikenteestä ja sen valvonnasta jatkossa säädettäisiin lailla ja sen valvonta vastuutettaisiin valtion viranomaisille, esimerkiksi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Metroliikenne ja muu kevyt paikallinen raideliikenne eivät sisälly nykyiseen EU-lainsäädäntöön.

Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi 30. syyskuuta 2013 mennessä.

Työryhmässä ovat edustettuina ministeriön edustajien lisäksi edustettuna Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto, Helsingin kaupunki (HKL), Helsingin Seudun liikenne (HSL), Kuntaliitto sekä Espoon, Tampereen ja Turun kaupungit.