null Mikael Hiltunen blir minister Kiurus specialmedarbetare

Mikael Hiltunen blir minister Kiurus specialmedarbetare

Uutinen 12.07.2011 08.46 fi sv en

Mikael Hiltunen blir minister Kiurus specialmedarbetare

Politices magister Mikael Hiltunen (27) har utsetts till bostads- och kommunikationsminister Krista Kiurus specialmedarbetare i kommunikationspolitiska frågor. I bostads-, byggnads- och planläggningsfrågor i miljöministeriet bistås Kiuru av politices magister Kalervo Haverinen (58).

Mikael Hiltunen har arbetat bl.a. som funktionär inom Finlands svenska socialdemokrater rf samt som riksdagsledamot Antti Kalliomäkis och talman Paavo Lipponens riksdagsassistent.