null Miksi LVM tilasi ulkopuolisia selvityksiä liikenneverkon yhtiöittämisselvitykseen

Miksi LVM tilasi ulkopuolisia selvityksiä liikenneverkon yhtiöittämisselvitykseen

Tiedote 25.01.2017 14.47 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö tilasi yhteensä 17 ulkopuolista asiantuntijaselvitystä valmistellessaan selvitysluonnosta liikenneverkon yhtiöittämisestä. Näiden selvitysten yhteiskustannus on 331 497,50 euroa.

Ministeriössä haetaan koko ajan tasapainoa siitä, millaista asiantuntemusta tarvitsemme virkamieskunnassa ja millaista asiantuntemusta on mielekästä hankkia ulkopuolelta. Ulkopuolelta hankitaan yleensä tarkasti rajattua asiantuntemusta, jonka ylläpitäminen ei ole mielekästä pysyvässä virkakunnassa.

Ulkopuolinen tieto tai osaaminen pyritään pääsääntöisesti hankkimaan kilpailuttamalla halvemman hinnan ja paremman laadun varmistamiseksi. Suorahankintoihin päädytään silloin, kun valmisteluaikataulu tai erityisasiantuntemuksen laatu sitä edellyttävät.

Esimerkiksi liikennesuoritteiden mallintamisen alueella osaamista on Suomessa hyvin rajallisesti. Suorahankinnoista tehdään aina perustelumuistio, joka on julkinen asiakirja.

Ministeriö joutui täydentämään joitakin ulkopuolelta hankittuja selvityksiä lisäselvityksillä sen jälkeen, kun varsinainen liikenneverkkoselvitys rajattiin koskemaan kaikkien liikenneväylien sijasta vain tieverkostoa. Nämä lisäselvitykset hankittiin suoraan kilpailuttamatta, koska tilauksen toteuttajalla oli jo käytössään perusinformaatio uusien laskelmien pohjaksi.

Ulkopuolisista konsulttiselvityksistä huolimatta kaikki valmistelu ministeriön näkemyksineen tehdään liikenne- ja viestintäministeriössä virkavalmistelussa ja virkavastuulla. Päätökset tehdään poliittisesti.

Kaikki, paitsi yksi ulkopuolinen selvitys on julkaistu 19. tammikuuta 2017 ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa: www.lvm.fi. Selvityksistä yksi sisältää julkisuuslain perusteella liikesalaista tietoa, siksi sitä ei ole mahdollista julkaista.

Lisätietoja:

ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, p. 0295 34 2585, 050 344 3400

hallintojohtaja Jussi Luomajärvi, p. 0295 34 2471, 040 827 7676