null Minister Harakka deltar i en videokonferens för EU:s transportministrar

Minister Harakka deltar i en videokonferens för EU:s transportministrar

Tiedote 28.04.2020 08.40 fi sv en

Onsdagen den 29 april 2020 deltar kommunikationsminister Timo Harakka i en videokonferens som EU-ordförandelandet Kroatien ordnar för transportministrarna. Under mötet behandlas coronakrisens konsekvenser för trafik- och transportsektorn.

Transportministrarna har för avsikt att diskutera vilka eventuella brådskande ytterligare åtgärder som coronasituationen kräver för att lindra krisens negativa konsekvenser för trafik- och transportsektorn. Ministrarna diskuterar också om det finns behov av att samordna upphävandet av begränsningarna i EU-medlemsländerna.

Ordförandelandet Kroatien har dessutom begärt att få höra medlemsländernas synpunkter på vilken typ av handledning som önskas av kommissionen i fråga om hävandet av de begränsningar som coronaläget medfört.

Ytterligare information

Johanna Juselius, specialmedarbetare, tfn 050 372 7062