Minister Huovinen har bett om en utredning över flygplatsens säkerhetskontroller

Tiedote 08.12.2005 15.27 sv

Kommunikationsminister Susanna Huovinen har bett Luftfartsverket om en utredning över säkerhetskontrollerna på Helsingfors-Vanda flygplats.

Luftfartsverket har upplyst ministern om att inspektörer från Europeiska kommissionen har förutsatt att säkerhetskontrollerna bör effektiveras. Inspektörer både från EU och från flygtrafikförvaltningen har fäst uppmärksamhet vid bristerna första gången år 2004.

Den enhet vid Europeiska kommissionen som svarar för säkerhetsfrågor inom luftfarten har under hösten inspekterat säkerhetsarrangemangen vid Helsingfors-Vanda flygplats. Kommissionens rapport från inspektionen är emellertid ännu inte färdig.

Luftfartsverket har redan förstärkt och specificerat säkerhetskontrollerna vid Helsingfors-Vanda i enlighet med EU:s nyaste förordningar.

Minister Huovinen har från Luftfartsverket fått uppgiften att man där fortsätter att utveckla kvalitetsövervakningen av säkerhetskontrollerna. Ministern vill ha en noggrannare utredning av utvecklingsåtgärderna sedan när kommissionens rapport finns tillhanda.

Huovinen betonar att det är nödvändigt att man noggrannt följer säkerhetsföreskrifterna i flygtrafiken. - Vi bör med alla till buds stående medel också i fortsättningen sköta om Finlands rykte som ett mönsterland inom flygtrafiken.


Ytterligare information:
Statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325, 040 779 3436
Chefen för trafikserviceenheten Juhani Tervala, tfn 050 552 7260

Redaktionerna till kännedom:
Luftfartsverket sköter informationen om säkerhetskontrollerna och undersökningen av dem; kontakter: generaldirektör Samuli Haapasalo, tfn (09) 8277 2000,
informationschef Irmeli Paavola, tfn (09) 8277 2002