null Ministeri Berner EU:n liikenne- ja televiestintäneuvostoon

Ministeri Berner EU:n liikenne- ja televiestintäneuvostoon

Tiedote 07.06.2017 09.46 fi en

Euroopan unionin liikenne- ja viestintäministerit kokoontuvat Luxemburgissa 8.-9. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edustaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Liikenteen osalta kokouksessa hyväksytään neuvoston yleisnäkemys maantieliikenteen ammattipätevyyksiä ja jatkokoulutusta koskevasta direktiiviehdotuksesta. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattitaitoa ja liikenneturvallisuutta. Lisäksi ehdotuksella selkeytetään nykysääntelyä ja poikkeuksien tulkintaa ja edistetään vaihtoehtoisten opetustapojen käyttöönottoa. Suomi kannattaa ehdotettua yleisnäkemystä ja sen tavoitteita.

Kokouksessa hyväksytään neuvoston päätelmät liikenneturvallisuuden parantamisesta ja EU:n merenkulkupolitiikan painopisteistä vuoteen 2020 asti. Molemmat päätelmät perustuvat ministerikonferenssissa Maltalla 29.3.2017 hyväksyttyihin julistuksiin.

Puheenjohtajamaa Malta pitää tilannekatsauksen sisävesiliikenteen ammattipätevyysdirektiiviä koskevista neuvoston ja parlamentin välisistä neuvotteluista.

Komissio esittelee ministereille 31.5.2017 julkaistut maantieliikennealoitteet. Komissio tulee tiedottamaan myös lentoliikenteeseen liittyvästä paketista.

Televiestinnän osalta neuvosto ottaa tiedoksi puheenjohtajan edistymisraportin sähköisen viestinnän sääntelypaketin käsittelyn edistymisestä ja siitä käydään periaatekeskustelu. Toimenpidepaketin kokonaistavoitteena on edistää laajakaistayhteyksien ja sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaa ja tätä kautta eurooppalaisen digitaalisen sisämarkkinan kehittymistä. Suomi katsoo, että ehdotuksen jatkokäsittelyssä tulisi kiinnittää erityistä huomiota sääntelyn keventämiseen. Suomi suhtautuu kriittisesti mm. täytäntöönpanoon liittyvän toimivallan ja taajuuksien hallinnoinnin keskittämiseen.

Rajat ylittäviä pakettipalveluja koskevasta asetusehdotuksesta on tavoitteena saavuttaa neuvoston yleisnäkemys. Suomi kannattaa komission yleistä tavoitetta tehostaa kehittyviä digitaalisia sisämarkkinoita unionin alueella. Suomi ei lähtökohtaisesti pidä tarkoituksenmukaisena rajat ylittäviin pakettipalveluihin kohdistuvaa lisäsääntelyä. Suomi voi hyväksyä puheenjohtajan yleisnäkemyksen.

Lisäksi neuvostossa on esillä edistymisraportti sähköisen viestinnän tietosuojaa koskevasta asetusehdotuksesta. Suomelle on erityisen tärkeää, että sääntely on osa eheää kokonaisuutta, turvaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja on yhteensopivaa kehittyvän teknologian hyödyntämisen kanssa.

Ministeri Bernerillä on kokouksen aikana myös kahdenvälisiä tapaamisia. Hän tapaa mm. Ranskan uuden liikenneministerin Elisabeth Bornen ja Bulgarian liikenne- ja viestintäministerin Ivaylo Moskovskin.

Lisätietoja:

osastopäällikkö, ylijohtaja Mikael Nyberg, p. 040 837 8794, Twitter @nyberg_mikael

hallitussihteeri Veera Kojo (liikenne), p. 040 733 0554

neuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi (televiestintä), p. 050 444 0922