null Ministeri Berner: Norminpurku parantaa työllisyyttä ja kilpailukykyä

Ministeri Berner: Norminpurku parantaa työllisyyttä ja kilpailukykyä

Tiedote 28.04.2017 11.21 fi sv

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi etenee määrätietoisesti. Kansalaisten arkea ja yritysten toimintaa on helpotettu merkittävästi normeja purkamalla ja hallinnollista taakkaa keventämällä. Lainsäädäntöä sujuvoittamalla on helpotettu markkinoillepääsyä ja edistetty digitalisaatiota.

Norminpurkuhanketta vetää liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Hanke on ministeri Bernerin mukaan erittäin kunnianhimoinen, ja tulokset kertovat hyvästä työstä.

- Norminpurkuhankkeessa on tehty valtavasti töitä, kaikilla hallinnonaloilla. Liikennepalvelulaki on juuri hyväksytty eduskunnassa, ja maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on tulossa voimaan toukokuun alussa. Tällä viikolla hallitus antoi esityksen ammatillisen koulutuksen reformista ja eilen hallitus lähetti eduskuntaan esityksen lainsäädännöstä, joka yksinkertaistaa ympäristövalituksia, toteaa Berner.

- Yhtenä norminpurkuhankkeen tavoitteena on ollut lainvalmistelun ja lainvalmistelukulttuurin parantaminen. Lainsäädännön arviointineuvosto on aloittanut toimintansa vaikutusarviointien laadun parantamiseksi, sanoo Berner.

Kärkihankkeessa on meneillään noin 200 norminpurkuhanketta tai säädösten uudistushanketta.

Hallitus kävi puolivälin tarkistuksessa läpi mm. kärkihankkeiden keskeisimpiä saavutuksia ja loppuhallituskauden toimia.

Vaikutusta yhteiskunnan kaikille sektoreille

Hallituskauden loppupuolella toimenpiteitä tullaan kohdentamaan erityisesti asuntomarkkinoihin, rakentamiseen ja infrastruktuuriin, kilpailukyvyn ja työllisyyden vahvistamiseen, elintarviketeollisuuteen ja ruokahuoltoon sekä hallintoon.

Ministeri Berner toteaa, että norminpurkutyötä tehdään täysipainoisesti koko hallituskauden.

- Useilla norminpurun hankkeilla edistetään työllisyyttä ja kilpailukykyä. Työllisyyttä tullaan vahvistamaan esimerkiksi yksinkertaistamalla ja sujuvoittamalla konkurssimenettelyä, lisäksi säädetään sähköisestä konkurssiasiain asianhallintajärjestelmästä. Ulosottoon tehdään huojennuksia kannustinloukkujen purkamiseksi, ja työllistymisen perusteella myönnettävää ulosmittauksen lykkäämistä tehostetaan, sanoo Berner.

Eri hallinnonaloilla on meneillään merkittäviä norminpurkuhankkeita. Asumistukijärjestelmä uudistetaan, samoin rakentamista ja kaavoitusta koskevat säädökset. Kilpailukykyä vahvistetaan uudistamalla apteekkijärjestelmä ja lääkepalvelut sekä energiamarkkinat. Tieliikennelaki ja yksityistielaki uudistetaan kokonaan.

- Myös hallitusryhmät ovat tehneet säännöllisesti norminpurkuesityksiä, ja monet toteutettavista hankkeista ovatkin olleet esillä hallitusryhmien esityksissä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten laajasti norminpurkuhankkeella vaikutetaan yhteiskunnan eri sektoreihin, sanoo Berner.

Sähköistä asiointia on lisätty ja hallintoa kevennetty monilta osin. Lupa- ja valitusprosesseja koskeva palvelulupaus otetaan käyttöön kuluvan vuoden aikana. Ympäristöllisissä luvissa toteutetaan yhden luukun periaate.

Norminpurkuhankkeen edistymistä voi seurata norminpurku.fi-sivustolla.

Lisätietoja:

valtiosihteeri Jari Partanen, p. 040 591 1377

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 040 580 0894