Ministeri Harakka EU:n liikenne- ja teleneuvostoon

Tiedote 02.06.2021 12.44 fi sv en

EU-maiden liput (Kuva: Shutterstock)

Euroopan unionin liikenne- ja televiestintäministerit kokoontuvat 3.-4. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Liikenneneuvostossa 3. kesäkuuta on tarkoitus käydä periaatekeskustelu kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian jatkoaskelista ja hyväksyä asiaa koskevat neuvoston päätelmät. EU:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Suomi on korostanut strategian valmistelun aikana erityisesti ilmastoasioita sekä datan hyödyntämistä liikenteen palveluiden kehittämisessä.

Neuvoston tarkoituksena on hyväksyä myös rautatieaiheiset päätelmät. Rautatieliikenne on ilmastoystävällinen tapa liikkua ja sen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen on tehokas keino vähentää päästöjä.

Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys koskien asetusehdotuksia yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan (SES2+) toteuttamiseksi. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan uudistuksen tavoitteena on tehostaa ilmaliikenteen hallintaa ja lennonvarmistuspalvelujen toimivuutta. Tämä vähentäisi lentojen viiveitä, kustannuksia ja lentoliikenteen päästöjä.

Neuvoston tarkoituksena on saavuttaa myös neuvoston yleisnäkemys ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käytöstä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin muuttamisesta. Ehdotuksen tavoitteena on vähentää yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja varmistaa liikenteenharjoittajille eri puolille EU:ta tasapuolinen pääsy ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen markkinoille.

Lisäksi kokouksessa on tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys ns. sisävesidirektiiviin muuttamiseksi ammattipätevyyksien osalta.

Teleneuvostossa 4. kesäkuuta ministerit käyvät periaatekeskustelun digitaalisesta kompassista. Keskustelua käydään Euroopan komission maaliskuussa 2021 julkaiseman tiedonannon pohjalta. Digitaalisessa kompassissa on esitetty konkreettisia digitavoitteita Euroopan unionille vuoteen 2030.

Neuvosto ottaa tiedoksi puheenjohtajan edistymisraportin verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS-direktiivi) uudistamisen etenemisestä. Tämä direktiiviehdotus on tärkeä osa Euroopan komission uuden kyberstrategian tavoitteita. Tavoitteena on vahvistaa sekä EU:n yhteistä että jäsenvaltioiden kansallista kyberturvallisuuden tasoa kriittiseksi katsottujen sektoreiden ja toimijoiden osalta.

Lisäksi neuvosto ottaa tiedoksi puheenjohtajan edistymisraportin datahallintosäädöksen etenemisestä. Ehdotuksen tavoitteena on edistää datan saatavuutta ja käyttöä ja luoda yhteentoimivat datan sisämarkkinat.

Lisätietoja:

viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen, p. 040 522 2122

erityisasiantuntija Silja Pasanen, p. 050 501 7454

ylitarkastaja Annina Tikkanen, p. 050 478 3398