Ministeri Harakka johtamaan valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua ohjaavaa parlamentaarista ryhmää

Tiedote 19.12.2019 14.13 fi sv

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Kuva: LVM)

Valtioneuvosto asetti 19.12.2019 parlamentaarisen ohjausryhmän, joka linjaa Suomen ensimmäisen valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja ohjaa suunnitelman toimenpideohjelman valmistelua. Ryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Ryhmän varapuheenjohtajana toimii kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma koskee kaikkia kulkumuotoja. Se antaa lähtökohdat koko Suomen liikenneverkon ja liikenteen palveluiden suunnitteluun.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuosille 2021–2032 ja suunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021. Ohjausryhmän toimikausi päättyy 30.4.2021.

Lisätietoja:

Yksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706, timo.kievari(at)lvm.fi,  Twitter @TimoKievari
Liikenneneuvos Hanna Perälä, p. 050 305 0037, hanna.perala(at)lvm.fi, Twitter @PeralaHanna