Takaisin

Ministeri Huovinen: Euroopan kallis logistiikka antaa kilpailuetua Pohjois-Amerikalle

Ministeri Huovinen: Euroopan kallis logistiikka antaa kilpailuetua Pohjois-Amerikalle

Tiedote 22.09.2006 09.23 fi

- Logistiikka on Euroopan unionissa saatava tehokkaammaksi. Nyt Pohjois-Amerikka on Eurooppaa edellä, liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen katsoo.

Huovinen puhui Elinkeinoelämän Keskusliiton ja sen eurooppalaisen kattojärjestön UNICE:n järjestämässä seminaarissa 22. syyskuuta Helsingissä.

- Maailmanmarkkinoilla logistiikka on merkittävä kilpailukykytekijä, ja globalisaatio synnyttää maailmanlaajuisia logistisia toimijoita. Logistiikan nostaminen EU:n liikennepolitiikan painopisteeksi Suomen puheenjohtajakaudella oli meille helppo valinta. Aiheen tärkeys on ehkä selvempää pienille ja syrjäisille maille kuin suurille, Huovinen sanoi.

Logistiikan kuluja on kuitenkin ministerin mielestä pystyttävä karsimaan.

- Logistiset kustannukset Euroopassa ovat noin 13 prosenttia bruttokansantuotteesta, yli kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin Pohjois-Amerikassa. Tämä on luonnollisesti eurooppalaisille haitta. Ero näyttäisi vieläpä kasvavan, totesi Huovinen.

Euroopan komission kesäkuussa julkistama tiedonanto logistiikasta sai Huoviselta kehuja. Tiedonanto kiinnittää huomiota muun muassa yhteisön lainsäädännön vaikutusarviointeihin, logistiikan tilaa kuvaavien mittareiden kehittämiseen ja julkisen sektorin toimenpiteisiin. Myös logistiikan koulutus nostetaan esiin.

- Tavoitteeni on, että joulukuun liikenneministerineuvostossa voisimme hyväksyä Euroopan logistiikan kehittämisen suuntaviivat, Huovinen arvioi.

Keväällä 2007 komissio valmistelee EU:lle logistisen toimintaohjelman, jollaista Suomi on pitänyt tarpeellisena. Toimintaohjelmaa käsitellään seuraavan puheenjohtajamaan Saksan johdolla.

- Logistiikka pysyy tulevaisuudessakin yhtenä keskeisenä elementtinä EU:n liikennepolitiikassa. Tästä on apua myös liikenteen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisessä, sillä tehokas logistiikka karsii myös tarpeettomia kuljetuksia, linjasi Huovinen.Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436