Takaisin

Ministeri Huovinen: Lääketieteestä apua liikenneturvallisuustyöhön

Ministeri Huovinen: Lääketieteestä apua liikenneturvallisuustyöhön

Tiedote 26.04.2006 09.25 fi

- Pelastustoiminnan nopeus ja tehokkuus ovat avaintekijöitä liikenneonnettomuuksien seurausten minimoinnissa. Lisäksi uusi tekniikka helpottaa onnettomuuksien tiedonkulkua, liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen painottaa.

Huovinen puhui liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä liikenneturvallisuustilaisuudessa Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä 26. huhtikuuta.

Huovisen mukaan terveydenhuoltoa ja lääketiedettä ei ole hyödynnetty vielä riittävästi liikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Liikennelääketieteen kehittäminen onkin yksi uuden liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteistä. Huovinen uskoo, että terveydenhuoltoalalla on vielä paljon sellaista annettavaa, mikä voi tulevaisuudessa pienentää liikenteen uhrien määrää.

Jyväskylä on merkittävien valtateiden risteyspaikka ja alueen läpi kulkeva valtatie 4 on Huovisen mukaan Suomen tieliikenteen selkäranka.
- Keski-Suomen liikenteestä ja liikenneturvallisuudesta on vaikea puhua sivuamatta Konginkankaan onnettomuutta.

Uudessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa Konginkankaan kaltaisten kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen nouseekin painopisteeksi, Huovinen kertoi.
- Vastakkaisten ajosuuntien erottamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Erilaisilla keskikaideratkaisuilla voidaan lisätä ajosuuntien erottelua ja vähentää vakavien onnettomuuksien määrää. Kokemuksia keskikaiteista on saatavilla Tampereen ja Jyväskylän väliseltä 9-tieltä.

Ensi syksynä tulee voimaan myös laki ns. tilaajavastuusta. Jatkossa ajo- ja lepoaikojen sekä kulkuneuvon kuormaukseen vaikuttaneet tahot joutuvat kuljettajan ohella vastuuseen rikotuista laeista ja säännöistä.

Huovinen korosti puheessaan yhteistyön merkitystä liikenneturvallisuustyössä.
- Alueellisella turvallisuustyöllä on keskeinen rooli liikenneturvallisuustoimien toteutuksessa. Keski-Suomessa hyvästä yhteistyöstä ja edistyksellisyydestä kertoo se, että ainoastaan yhdeltä kunnalta puuttuu liikenneturvallisuussuunnitelma.

Valtioneuvosto teki maaliskuussa 2006 periaatepäätöksen tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta vuosina 2006-2010. Tavoitteena on vähentää liikennekuolemien määrä alle 250:een vuoteen 2010 mennessä.

Jyväskylän tilaisuus oli toinen ministeriön alueellisista tilaisuuksista, joiden tavoitteena on edistää uuden liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamista ja herättää keskustelua liikenneturvallisuudesta.


Lisätietoja: erityisavustaja Pekka Salmi, puh. 050 565 8898