Ministeri Kyllönen: Liikenneviraston riskien hallinnassa paljon parannettavaa

Tiedote 05.11.2012 15.49 fi

Liikenneministeri Merja Kyllönen uskoo, että nyt valmistunut Kehärata-selvitys antaa uusia työkaluja Liikenneviraston johtamisprosessien parantamiseen.

- Kehäradan lisätöihin liittyvät epäselvyydet ovat esimerkki siitä mitä tapahtuu, kun johtamisen prosessit eivät ole kohdallaan. Tämä surkeiden sattumusten sarja olisi ehkä vältetty, jos viraston sisäinen johtaminen ja dokumentaatio olisivat olleet paremmin hallinnassa. Nyt useat riskit realisoituivat, ministeri Kyllönen summaa.

Liikennevirasto teki keväällä 2012 Kehäradan pääurakoitsija Lemminkäinen Infran kanssa sovintosopimuksen pohjaveden pinnan alenemisen aiheuttamista ylimääräisistä lisäkustannuksista. Sovintosopimuksen perusteita kyseenalaistettiin julkisuudessa ja liikenne- ja viestintäministeriö pyysi Liikennevirastolta asiasta selvitystä syyskuussa. Ministeriö ei pitänyt saamaansa selvitystä riittävänä, vaan kuuli vielä Kehärata-hankkeen osapuolia ja pyysi lisäksi asiantuntijayritys KPMG:ltä ulkopuolista selvitystä.

- Saadun ulkopuolisen selvityksen ja osapuolten kuulemisten perusteella arvioimme, että Kehäradan lisätöiden sovintosopimuksen tekeminen on vallinneessa tilanteessa ollut perusteltua. Oikeudenkäynnin lopputulosta olisi ollut vaikea ennakoida mm. puutteellisen dokumentoinnin vuoksi, ministeri Kyllönen toteaa.

Kehäradan työmaalla tapahtunut vahinko johtui monen erilaisen tekijän yhteisvaikutuksesta. Syitä selvityksissä on löytynyt sekä tilaajan että urakoitsijan puolelta. Sovintosopimuksessa molemmat osapuolet ottivat ylimääräisiä kustannuksia vastattavakseen, Liikennevirasto 1,5 milj. euroa ja urakoitsija 0,9 milj. euroa.

Valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaan viraston johdon on huolehdittava siitä, että virastossa on käytössä asianmukaiset sisäisen valvonnan menettelyt. Näin voidaan varmistaa viraston talouden ja toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus.

- Liikennevirastossa kehittämistarpeita on jo tunnistettu ja uusi pääjohtaja tulee varmasti jatkamaan tätä työtä määrätietoisesti. Ministeriö tulee tätä myös edellyttämään, ministeri Kyllönen sanoo.

Ministeri Kyllönen haluaa myös muistuttaa, kuinka tärkeästä hankkeesta Vantaankosken radan päärataan yhdistävässä Kehäradassa on kysymys.

- Tuleva Kehärata on aivan oleellinen osa pääkaupunkiseudun rataverkkoa, mutta se ei missään nimessä ole ainoastaan etelän hanke. Pohjoisen suunnan lentomatkustajille parannus nykyiseen verrattuna on valtava. He pääsevät vaihtamaan kaukojunista Kehäradan juniin Tikkurilassa, josta matka-aika Helsinki-Vantaan lentoasemalle on alle kymmenen minuuttia. Kun Kehärata valmistuu vuonna 2014, toimii matkustusketju meille kaikille entistä sutjakammin.

Lisätietoja: liikenneministerin erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325