Ministeri Kyllönen: Rikkisääntelyyn sopeutumista ei voi rahoittaa perusväylänpidosta

Uutinen 23.08.2012 14.47 fi sv en

Liikenneministeri Merja Kyllönen pitää tärkeänä, että budjettineuvotteluissa löydetään toimiva keinovalikoima meriliikenteen rikkisääntelyyn sopeutumiseksi. Hän näkee parhaimpina ja kestävimpinä sopeutuskeinoina ympäristöystävällistä teknologiaa tukevat toimet.

Erityisen huolissaan Kyllönen on eräiden julkisuudessa esillä olleiden keinojen kytköksestä väylänpidon rahoitukseen.

- Yhtenä keinona esillä on ollut väylämaksujen alentaminen tai kokonaan poistaminen. Keskustelussa on otettava huomioon se, että juuri väylämaksutuloilla käytännössä rahoitetaan perusväylänpitoa ja jäänmurtoa, huomauttaa liikenneministeri Merja Kyllönen.

- Väylänpito perustuu asiakastarpeeseen. Väylänpidon ja jäänmurron rahoitustason leikkaaminen nostaisi pidemmällä aikavälillä kuljetuskustannuksia ja söisi väylämaksun alentamisella saatavan hyödyn. Väylien kunnon heikkenemisellä on suorat vaikutukset kuljetusten turvallisuuteen ja sujuvuuteen, ministeri Kyllönen huolestuneena.