Ministeri Kyllönen vihki käyttöön ensimmäisen bioöljykäyttöisen aluksen

Tiedote 05.06.2012 18.05 fi sv en

Liikenneministeri Merja Kyllönen vihki käyttöön Oy Gaiamare Ab:n uuden erikoislastialuksen tiistaina 5. kesäkuuta Turussa. Kyseessä on maailman ensimmäinen näin suuri alus, joka käyttää polttoaineena ympäristöystävällistä bioöljyä. Erikoisalus on noin 105 metriä pitkä ja 19 metriä leveä.

- Tämä on merkittävä edistysaskel suomalaisen ympäristöystävällisen merenkulun historiassa. Meidän on nyt panostettava entistä puhtaampaan merenkulkuun ja bioöljyalus täyttää kaikki tämän hetkiset ja tiedossa olevat tulevat EU- ja kansainväliset päästövaatimukset, ministeri Kyllönen sanoi aluksen vihkimistilaisuudessa.

Gaiamaren lastialuksen bioöljykäyttöinen koneisto on erittäin vähäpäästöinen. Lisäksi aluksen suunnittelussa on pyritty vähentämään aluksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja, parantamaan meriturvallisuutta ja lisäämään energiatehokkuutta.

- Uskon, että tällaiset ominaisuudet tekevät aluksesta tulevaisuuden lippulaivan. Aluksessa oleva öljynkeräyslaitteisto edustaa monikäyttöisyysajattelua ja rohkeutta, ministeri Kyllönen sanoi.

Erikoislastisalus soveltuu käytettäväksi monipuolisesti erilaisiin tehtäviin. Aluksella on muun muassa öljynkeräysvalmius mahdollisia onnettomuustilanteita varten. Alus operoi normaalisti kaupallisessa liikenteessä, mutta mahdollisen öljyvahingon sattuessa alus voidaan nopeasti varustaa öljynkeräyslaitteistolla ja siirtää vahinkoalueelle.

Alusta on tarkoitus käyttää pääasiassa pohjoisen Itämeren liikenteessä.

Gaiamaren lastialus on osa suomalaisalusten ympäristötukiohjelmaa. Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi joulukuussa 2010 Oy Gaiamare Ab:lle 2 miljoonaa euroa alusten ympäristönsuojelua parantaviin investointeihin.

Lisätietoa: yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 0295 34 2568