Takaisin

Ministeri Luhtanen kiirehtii kelivaroitusjärjestelmän rakentamista

Ministeri Luhtanen kiirehtii kelivaroitusjärjestelmän rakentamista

Tiedote 07.02.2005 14.43 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa kiirehtiä toimivan kelitiedotus- ja kelivaroitusjärjestelmän kehittämistä. Ajantasaista tietoa on pystyttävä toimittamaan sekä tienpitäjille ja urakoitsijoille että tavallisille autoilijoille. Esimerkiksi tieto paikallisista ongelmatilanteista voitaisiin välittää suoraan alueella liikkuviin autoihin.

Ministeriö päätti asiasta saatuaan 7. helmikuuta Loimaan onnettomuuden jälkeen pyydetyt Tiehallinnon ja urakoitsijan eli Tieliikelaitoksen selvitykset teiden talvihoidosta.

Tiehallinto katsoo selvityksessään, että onnettomuuskohdan kunnossapitotoimenpiteet olivat riittämättömät ja urakoitsijan arvio auraustarpeesta selkeästi virheellinen. Onnettomuuspaikalla irtolumen ja sohjon määrä ylitti selvästi tien hoidolle asetetut sallitut määrät. Onnettomuuskohdan päällystevaurioita ei arvioitu liikenneturvallisuutta vaarantaviksi, vaan ajomukavuutta haittaaviksi.

Urakoitsijan eli Tieliikelaitoksen mukaan päätökset on tehty juuri sillä hetkellä käytettävissä olleiden tietojen perusteella. Talvihoidon mitoitus ja resurssit olivat määrältään ja laadultaan sellaiset, että kaikki edellytykset laatuvaatimusten täyttämiseen olisivat olleet olemassa, jos tieto paikallisesta lumisateesta olisi saatu ajoissa.

Onnettomuuden tutkiminen on tutkijalautakunnan vastuulla. Ennen onnettomuustutkinnan valmistumista liikenne- ja viestintäministeriö ei ota kantaa vastuukysymyksiin. Tarvittaessa asiaan palataan myöhemmin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistelemassa eduskunnalle tielaitosuudistusta koskevaa selontekoa. Selonteossa ministeriö selvittää eduskunnan edellyttämällä tavalla laajasti, kuinka uudistus on vaikuttanut tienpidon laatuun. Asiasta on tilattu tutkimus VTT:lta. Ministeriö ottaa kantaa laatukysymyksiin tielaitosselonteon yhteydessä toukokuussa.

Säätilojen nopea vaihtuminen oli merkittävä tekijä Loimaalla kuten myös Konginkankaan onnettomuudessa. Jatkossa uudella tekniikalla voidaan vähentää yllättävistä sääolosuhteista aiheutuvia ongelmia.

Uudenlainen kelivaroitusjärjestelmä on jo kehitteillä Ilmatieteen laitoksella. Hanke liittyy ministeriössä käynnissä olevaan ajantasaisen liikenneinformaation tutkimus- ja kehittämisohjelma AINOon.

- Kelivaroitusjärjestelmän kehittäminen ja pikainen käyttöönotto on erittäin tärkeää. Olen jo edellyttänyt, että AINO-ohjelma tekee ehdotukset järjestelmän rahoituksesta ja käyttöön saamisesta nopeutetussa aikataulussa, liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen toteaa.

Luhtanen korostaa myös pitkäjänteisen liikenneväyläpolitiikan merkitystä onnettomuuksien estämisessä. Päätiestön modernisointi on tärkeä tienpidon liikenneturvallisuuskohde, sillä 60 prosenttia kuolemaan johtavista onnettomuuksista tapahtuu pääteillä. Näistä merkittävä osa on kohtaamisonnettomuuksia kuten Loimaankin turma.

- Päätieverkolla on noin 700 kilometriä kiireellisen saneerauksen tarpeessa olevia vilkkaita päätiejaksoja. Liian monet tiet ovat nykyliikenteelle kapeita ja ohittaminen on vaikeaa teiden mutkaisuuden ja mäkisyyden vuoksi. Ministerityöryhmän vuosi sitten luovutettujen esitysten täysimääräinen toteutuminen edistäisi saneeraustavoitetta, ministeri Luhtanen painottaa.


Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
liikenneväyläyksikön päällikkö, rakennusneuvos Juhani Tervala,
puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260