Ministeri Luhtanen korosti EU-kokouksessa telealan yhteyttä kasvuun ja kilpailukykyyn

Tiedote 09.12.2004 16.38 fi

Tieto- ja viestintäteknologiaa pitäisi hyödyntää paremmin Euroopan kasvun ja kilpailukyvyn turvaamisessa. Euroopan unionin teleministerit hakivat tähän keinoja kokouksessaan Brysselissä 9. joulukuuta.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen korosti kokouspuheessaan tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteiden kytkemistä tuottavuuden edistämiseen. Hän painotti rakenteellisten uudistusten ja ajantasaisen lainsäädännön tärkeyttä.

Tietoturvan ja tietosuojan kehittäminen on Luhtasen mukaan erityisen tärkeää. Kun sähköisiin palveluihin voidaan luottaa, niiden käyttö lisääntyy. Luhtanen oli tyytyväinen siihen, että hyvin monen ministerin puheenvuoroissa tulivat esiin panostukset tutkimukseen ja innovaatioihin.

Unionin tietoyhteiskuntaohjelmalle jäsenmaat haluavat jatkoa. Komissiolta odotetaan keväällä ehdotuksia jatko-ohjelmaksi. Nykyinen eEurope-ohjelma päättyy vuoden 2005 lopussa.

Ministerit hyväksyivät nelivuotisen ohjelman, jolla parannetaan Internetin käyttöturvallisuutta. Ohjelmalla mm. torjutaan laittoman ja haitallisen sisällön leviämistä Internetissä. Erityisesti lapsia halutaan suojella haitoilta. Keinoina ovat mm. vihjepuhelimet ja tiedotuskampanjat. Hyväksytty ohjelma on jatkoa vuoden lopussa päättyvälle, hyviä tuloksia tuoneelle toimenpidekokonaisuudelle. Uuden ohjelman budjetti on 45 miljoonaa euroa.

Ministerit antoivat myös evästyksiä YK:n seuraavan tietoyhteiskunta-aiheisen huippukokouksen valmisteluun. Huippukokous pidetään Tunisiassa marraskuussa 2005. Luhtanen painotti, että valmisteluihin tulee ottaa mukaan laajasti eri tahoja, myös yksityisen sektorin toimijoita.


Lisätietoja

viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen 040 522 2122
viestintäneuvos Antti Kohtala 0500 812 505
tiedotusjohtaja Katariina Kivistö 0400 502 128