null Ministeri Luhtanen: Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimet etenevät suunnitellusti

Ministeri Luhtanen: Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimet etenevät suunnitellusti

Tiedote 19.04.2004 00.00 fi

Konginkankaan suuronnettomuuden johdosta käynnistetyt välittömät toimenpiteet etenevät suunnitelmien mukaisesti, kertoi liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen vieraillessaan Jyväskylässä 19. huhtikuuta.

Toimenpideohjelmalle kootaan parhaillaan seurantaryhmää, joka koostuu kuljetus- ja logistiikka-alan edustajista. Luhtanen pitää tärkeänä, että ala kytketään tiiviisti mukaan liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävän ohjelman toteuttamiseen.

Seurantaryhmään kutsutaan mukaan Suomen Kuorma-autoliitto, Linja-autoliitto, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto, Teollisuuden työnantajat, Kaupan Keskusliitto, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ja Autoalan Keskusliitto.

Liikenne- ja viestintäministeriö on jo saanut Tiehallinnolta selvityksen onnettomuustapahtumista tienpidon kannalta. Syyskuuhun mennessä Tiehallinto arvioi teiden talvihoidon toimintalinjansa ja laatii ehdotuksen mahdollisista linjamuutoksista. Tehtävä koskee sekä varsinaista talvikunnossapitoa että keli- ja säätiedotusta.

- Kesän aikana arvioimme yhdessä Tiehallinnon kanssa, onko nykyisiä talviajan nopeusrajoituksia tarvetta muuttaa. Erikseen pohdimme sitä, tulisiko raskaalle liikenteelle asettaa muuta liikennettä alempi talvinopeus, Luhtanen totesi.

Liikennevalvontaa ja erityisesti automaattivalvontaa kehitetään sisäasiainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteistyönä. Raskaan liikenteen laaja turvallisuustutkimus on juuri käynnistymässä.

Toimenpideohjelman mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö on ehdottanut eduskunnalle, että Suomi lieventäisi kantaansa ajo- ja lepoaikoja koskevaan säädösehdotukseen. Luhtasen mukaan Suomi on tällä hetkellä EU:ssa vähemmistössä pyrkiessään mahdollisimman pitkälle säilyttämään nykyiset ajo- ja lepoajat.

- Selvä enemmistö EU:n jäsenmaista haluaisi tiukentaa säädöksiä. Lievällä periksi antamisella ei olisi Suomelle juurikaan haitallisia vaikutuksia, mutta liikenneturvallisuutta se parantaisi selvästi, Luhtanen huomautti.

Liikenne- ja viestintäministeriö tarkastelee erikseen rahdinottajien ja -antajien välistä vastuunjakoa kuljetusketjun sisällä. Tarkastelu liittyy jo hyväksytyn työaikadirektiivin täytäntöönpanoon Suomessa.Lisätietoja

ministerin erityisavustaja Perttu Puro, puh. (09) 160 28325