Takaisin

Ministeri Luhtanen: Työeläkeyhtiöt mukaan liikenneväylien rahoitukseen

Ministeri Luhtanen: Työeläkeyhtiöt mukaan liikenneväylien rahoitukseen

Tiedote 13.05.2004 14.05 fi

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen pitää tervetulleena, että työeläkevaroja sijoitettaisiin elinkaarimallilla toteutettaviin liikenneväylähankkeisiin.

- Uskon, että elinkaarimallirahoitukseen osallistuminen sopii hyvin työeläkeyhtiöiden sijoituspolitiikkaan. Tällä tavoin voitaisiin suomalaisilta työntekijöiltä ja työnantajilta kerättyjä varoja sijoittaa takaisin suomalaisen yhteiskunnan, elinkeinoelämän sekä työllisyyden edistämiseen, sanoi Luhtanen torstaina 13. toukokuuta Espoossa pitämässään puheessa.

- Parhaimmillaan elinkaarihankkeiden rahoittaminen voisi olla 2000-luvun sovellus rahoitusmarkkinoiden vapautumisen myötä hiipuneesta TEL-takaisinlainausjärjestelmästä.

Luhtanen korosti kuitenkin, että valtion rooli on vain välillinen. Elinkaarimallissa rahoituksen hankkiminen kuuluu hankkeesta vastaavalle konsortiolle eikä tilaajana toimivalle valtiolle. Vastaavasti työeläkeyhtiöt tekevät sijoituspäätöksensä omista lähtökohdistaan.

Valtioneuvosto myönsi torstaina Tieliikelaitokselle luvan yhteisyrityksen muodostamiseen YIT:n kanssa Muurlan ja Lohjan välisen elinkaarihankkeen tarjoamista varten. Luhtasen mukaan kiinnostus elinkaarimallihankkeisiin on yleensäkin ollut suurta.

- Todellisten elinkaarimallimarkkinoiden luominen Suomeen edellyttää sitä, että mallilla voitaisiin hallituskauden aikana toteuttaa useampi hanke nyt päätetyn E18:n lisäksi, Luhtanen totesi.

Mallia tulisi harkita myös pääkaupunkiseudun kaikkien suurten liikenneinvestointien rahoitukseen. Elinkaarimallin soveltuvuutta metrohankkeeseen on selvitetty positiivisin tuloksin. Soveltuvuus suuriin tiehankkeisiin selvitetään hankekohtaisesti.

Pääkaupunkiseudun tärkeimmät liikennehankkeet on kirjattu alueen kaupunkien, YTV:n ja liikenne- ja viestintäministeriön viime syksynä allekirjoittamaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimukseen. Luhtanen sanoo sopimuksen muodostaneen hyvän pohjan myös hallituskauden liikenneinvestointiohjelmaa valmistelleen ministerityöryhmän työlle.

Luhtanen muistutti, että länsimetro on mukana sekä pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa että ministerityöryhmän liikenneinvestointiohjelmassa.

- Uskon, että metron kohdalla voidaan edetä suunnitelmien mukaisesti, kunhan eri osapuolilta löytyy yhteistä tahtoa. Jotta hanketta päästäisiin toteuttamaan seuraavalla hallituskaudella, tarvitaan pitkälle meneviä päätöksiä jo nykyiseltä hallitukselta, Luhtanen korosti.


Lisätietoja: ministerin erityisavustaja Perttu Puro, puh. (09) 160 28325