Ministeri Vehviläinen: Viranomaiset päättävät lentoturvallisuudesta

Tiedote 19.04.2010 18.50 fi sv

Euroopan Unionin liikenneministerit pitivät tänään videoneuvottelukokouksen Islannin tulivuorenpurkauksen seurauksena syntyneen tuhkapilven aiheuttamista ongelmista lentoliikenteelle.

Teknisten ongelmien vuoksi vain osa EU-maista pääsi osallistumaan videoneuvottelukokoukseen. Liikenneministeri Anu Vehviläisen oli tarkoitus edustaa kokouksessa Suomea. Puheenjohtajamaa ei kuitenkaan onnistunut saamaan yhteyttä useiden tuntien yrityksen jälkeen kaikkiin maihin. Suomi toimitti näkemyksensä EU-puheenjohtajamaa Espanjalle kirjallisesti.

Liikenneministereiden oli tarkoitus keskustella lentoliikenteen rajoituksien aiheuttamista ongelmista sekä matkustajien oikeuksista poikkeuksellisessa tilanteessa. Ministereille oli toimitettu myös Eurocontrol-viranomaisen suositus Euroopan maiden ilmatilarajoitusten koordinoinnista.

Ministeri Vehviläinen korosti Suomen näkemystä lentoturvallisuuden ensisijaisuudesta.

- Suomi edustaa vahvasti sitä näkemystä, että lentoturvallisuusviranomaiset arvioivat tuhkapilven vaikutukset lentoliikenteelle sekä päättävät ilmatilan käyttörajoituksista. Tätä päätöstä eivät tee lentoyhtiöt. Lentoturvallisuudesta ei voida tinkiä. Lentoliikenteen on oltava sallittua vasta kun voidaan olla täysin varmoja hyvästä lentoturvallisuudesta. Tässä Suomi tukee Eurocontrol-viranomaisen kantaa, sanoo Vehviläinen.

Lentomatkustajien oikeudet korvauksiin ilmatilan ollessa suljettu ovat puhuttaneet eri EU-maissa viime päivinä.

- Tilanne on osoittanut, että nykyiset EU-säännökset lentomatkustajien oikeuksista jättävät tilaa erilaisille tulkinnoille. Korvauspykälissä ei oteta huomioon nyt päällä olevan kaltaisia poikkeuksellisia ja yllättäviä (force majeure) tilanteita. Pitkäkestoiset ja laaja-alaiset lentoliikenteen rajoitukset saattavat muodostua kohtuuttomiksi lentoyhtiöiden korvausvelvollisuuden kannalta, Vehviläinen arvioi.

- Suomi pitää kuitenkin tärkeänä, että löytyisi yhtenäinen tulkinta siitä, mitä kuluja lentoyhtiöt ovat velvollisia korvaamaan matkustajille. Korvauskäytäntö ei saisi olla riippuvainen siitä, mitä lentoyhtiötä matkustaja on käyttänyt, Vehviläinen korosti.

Suomi esitti kannanotossaan, että komissio valmistelisi ehdotuksen, miten kyseessä oleva poikkeuksellinen tilanne otettaisiin huomioon korvauskäytännöissä.


Lisätietoja:
ylijohtaja Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871