Takaisin

Ministeriö sai Viestintäviraston selvityksen TeliaSoneran datayhteyksien katkeamisesta

Ministeriö sai Viestintäviraston selvityksen TeliaSoneran datayhteyksien katkeamisesta

Tiedote 21.02.2005 13.39 fi

Viestintävirasto katsoo, että TeliaSonera Finlandin Internet-verkon vika 11. helmikuuta ja sen syntytapa oli harvinainen mutta ei ainutlaatuinen. Viestintävirasto on antanut selvityksensä liikenne- ja viestintäministeriölle.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen pyysi vian ilmenemispäivänä Viestintävirastolta raporttia TeliaSoneran datayhteyksien katkeamisesta.

Vikatilanne aiheutui ylläpidon yhteydessä tapahtuneesta konfiguraatiovirheestä ja vaikutti koko IP-runkoverkon toimintaan. Viestintävirasto totesi, että vikatilanteen vaikutukset osoittivat konkreettisesti, kuinka yhteiskunta on tullut erittäin riippuvaiseksi IP-verkkojen asianmukaisesta toiminnasta.

- Haluan, että tällaisen hyvin laajan häiriön toistuminen pyritään estämään varautumalla ennakkoon. Viestintäviraston tulee yhdessä teleyritysten kanssa käydä yksityiskohtaisesti läpi nyt esiin tulleet vaikutusmekanismit. Viestintäviraston määräyksiä IP-verkkojen toimintakyvystä tulee tarvittaessa terävöittää, ministeri Luhtanen sanoo.

Lisätietoja
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325