null Ministerityöryhmä hyväksyi joukkoliikenteen kehittämisohjelman

Ministerityöryhmä hyväksyi joukkoliikenteen kehittämisohjelman

Tiedote 01.04.2009 14.38 fi

Yhteinen matkakortti, haja-asutusalueiden kyytitakuu, suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuki sekä matkustajien tietopalveluiden kehittäminen ovat keinoja, joilla voidaan lisätä joukkoliikenteen suhteellista osuutta kaikista matkoista. Myös matkaketjujen toimivuutta parannetaan erityisesti kaupunkiseutujen sisällä sekä kauko- ja paikallisliikenteen ja eri liikennemuotojen välillä.

Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä päätti 1. huhtikuuta joukkoliikenteen kehittämisohjelman sisällöstä.

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti viime talvena työpajoja, joissa alan toimijat kertoivat näkemyksiään siitä, miten joukkoliikenteen osuutta kaikesta liikenteestä lisätään. Kärkitoimenpiteiksi valikoitiin ne, joilla on eniten merkitystä matkustajien palvelemisen ja joukkoliikenteen kilpailukyvyn kannalta.

Kärkitoimenpiteet ovat seuraavat:
• Pysyvää kilpailukykyä joukkoliikenteeseen
• Palvelutasoa kaupunkiseutujen liikenteeseen
• Maaseudulle joukkoliikenteen peruspalvelut
• Yhdellä matkakortilla helppo matkustaa
• Matkustajan tietopalvelu
• Sujuvaa ja täsmällistä joukkoliikennepalvelua
• Helposti kaukoliikenteeseen
• Joukkoliikennevyöhykkeet kaavoitukseen
• Joukkoliikenne tutuksi
• Liikkeelle pyöräillen, kävellen ja joukkoliikenteellä

Useimpien toimenpiteiden toteuttaminen vaatii aloitetta liikenne- ja viestintäministeriöltä, koordinointia eri toimijoiden kesken sekä rahallista panosta. Työsuhdematkalipun kehittämistä nykyistä houkuttelevammaksi päätetään ennen budjettiriihtä.

Joukkoliikenteen kehittämisohjelman kustannukset kohdistuvat sekä joukkoliikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin että investointeihin. Kärkitoimenpiteistä aiheutuu valtiolle vuosina 2010-2015 noin 30-50 miljoonan euron kustannukset. Toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan nykyisellä kehysrahoituksella.

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisu Arki paremmaksi - joukkoliikenne toimivaksi, löytyy ministeriön internet-sivuilta osoitteesta www.lvm.fi


Lisätietoja:

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325 tai 044 058 1030,
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260,
yli-insinööri Marcus Merin, puh. (09) 160 28374 tai 040 768 1261