Moottorikelkkasääntelyn muutosesitys lausuntokierrokselle

Uutinen 06.07.2018 14.08 fi

Moottorikelkat jäätiköllä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä suurempien moottorikelkkojen käyttö tarkoitukseen soveltuvilla ja siihen erikseen osoitetuilla moottorikelkkailureiteillä.

Asia oli lausuntokierroksella jo alkuvuonna 2018, mutta lausuntopalautteen perusteella valmistelua jatkettiin. Ehdotusta on muutettu merkittävästi ja siksi asia on uudelleen lausuttavana.

Ajoneuvolain moottorikelkan määritelmää muutettaisiin ehdotuksen mukaan siten, että määritelmään lisättäisiin raskas moottorikelkka, jollaiseksi katsottaisiin tietyt suuremmat, nykyisin moottorireeksi katsottavat maastoajoneuvot. Raskaalla moottorikelkalla saisi maastoliikennelain mukaan ajaa tarkoitukseen soveltuvilla, liikennemerkein erikseen raskaille moottorikelkoille osoitetuilla moottorikelkkailureitillä.

Muutokset on tarkoitus saada voimaan talvikaudella 2018-2019.

Lausuntoaika päättyy 7.9.2018.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 7.9.2018. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.