null Museo- ja yhteisöavustukset vuodelle 2015 haettavissa

Museo- ja yhteisöavustukset vuodelle 2015 haettavissa

Uutinen 08.01.2015 10.14 fi sv

Museoauto (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on julistanut haettavaksi liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä liikenne- ja viestintäyhteisöjen hankkeisiin vuodelle 2015 tarkoitetut avustukset. Hakuaika päättyy 2. helmikuuta 2015 kello 16.15.

Museoavustuksia myönnetään rakennushankkeisiin ja muihin kehittämisinvestointeihin sekä tiedotustoiminnan ja kansainvälisen yhteistyön tukemiseen. Tuki kohdennetaan merkitykseltään tärkeimpiin ja kattavuudeltaan edustavimpiin ja tasokkaimpiin museoihin.

Liikennealan yhteisöjen toiminnan tukemiseen osoitettua määrärahaa kohdennettaessa perusteena on yhteisön yleishyödyllinen tarkoitus ja toiminta.

Viestintäalan yhteisöjen avustuksia myönnetään hankkeisiin, joilla edistetään digitaalisten palvelujen kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä, itsesääntelytoimenpiteitä sekä viestintävalmiuksia.