null Muutoksia ajoharjoitteluratojen perustamiseen

Muutoksia ajoharjoitteluratojen perustamiseen

Uutinen 11.02.2010 15.17 fi sv

Maaliskuun alusta lähtien ympärivuotisia ajoharjoitteluratoja voi rakentaa paikkakunnasta riippumatta ja mahdollisuus vain talvikäyttöisten ratojen perustamiseen lakkaa. Nykyisiä talvikäyttöisiä ratoja voi toistaiseksi käyttää ajoharjoitteluun, mikäli niiden hyväksynnät ovat voimassa. Muutoksella ministeriö pyrkii hallitusti turvaamaan ajoharjoittelun ympärivuotisen saatavuuden.

Muutoksella yhdenmukaistetaan myös ajoharjoitteluratojen vaatimukset, sillä talvikäyttöisten ratojen käyttöä koskeva kilometrirajoitus koetaan kilpailua rajoittavana. Pohjois-Suomessa harjoittelu on tähän asti ollut mahdollista suorittaa erityisellä talvikäyttöisellä radalla, jos etäisyys autokoululta lähimmälle hyväksytylle radalle on yli 60 km.

Ensimmäiseen auton ajokorttiin tähtäävä kuljettajaopetus on kaksivaiheinen. Kummassakin vaiheessa opetukseen kuuluu ajoharjoittelu harjoitteluradalla. Ministeriö otti ajoharjoitteluratapaikkakuntia koskevat määräykset käyttöön samalla kun siirryttiin kaksivaiheiseen kuljettajaopetukseen. Tällä haluttiin aikanaan varmistaa kattavan ajoharjoittelurataverkoston syntyminen.

Ajoharjoitteluratoja koskevat muutokset tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2010.

Lisätiedot
hallitusneuvos Eija Maunu, p. (09) 160 28571, 040 716 4140