Näkövammaisten pistekirjoituspostien maksuttomuus lain tasolle

Uutinen 03.04.2014 13.53 fi sv

Postitarroja (Kuva: Rodeo)

Näkövammaisten oikeus lähettää pistekirjoitustuotteita maksuttomina postilähetyksinä vahvistuu. Hallitus esittää, että oikeudesta säädetään jatkossa postilaissa.

Hallitus esittää, että eduskunta hyväksyisi Maailman postiliiton yleissopimuksen, jonka perusteella näkövammaisilla on oikeus lähettää pistekirjoitusta sisältäviä lähetyksiä postimaksutta lentolisämaksua lukuun ottamatta.

Sopimuksen ja postilain muutoksen tavoitteena on parantaa näkövammaisten mahdollisuuksia saada pistekirjoitustuotteita käyttöönsä ja näin lisätä yhdenvertaisuutta esimerkiksi haja-asutusalueilla.

Postimaksuttomat pistekirjoituslähetykset koskevat postiyrityksiä, joille on toimiluvassa asetettu velvollisuus toimia Maailman postiliiton yleissopimuksen mukaisena toimijana. Suomessa tämä velvollisuus on Itella Posti Oy:llä.

Hallitus esittää yleissopimuksen pistekirjoituslähetyksiä koskevaan artiklaan kuitenkin varaumaa. Esityksen mukaan maksuttomuus ei Suomessa koskisi näkövammaisten järjestöjä, eikä näkövammaisten lähettämiä äänikirjoja tai näkövammaiselle suunnattuja apuvälineitä.

Käytännössä yleissopimuksen ja varauman hyväksyminen sekä postilain muutos nostaisi nykyisen toimintatavan lain tasolle parantaen sopimuksen velvoittavuutta, mutta ei lisäisi Itellan kustannuksia.

Maailma postiliiton yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1. tammikuuta 2014.

Hallitus esitti eduskunnalle postilain muutosta ja yleissopimuksen hyväksymistä 3. huhtikuuta 2014. Postilain muutoksen ja yleissopimuksen määräysten voimaan saattamista koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.