null Neuvottelukunnat liikennehallinnon virastoille

Neuvottelukunnat liikennehallinnon virastoille

Tiedote 28.04.2010 10.17 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut kolmevuotiset neuvottelukunnat seuraamaan ja kehittämään Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston toimintaa.

Neuvottelukuntien tehtävänä on ministeriön apuna seurata virastojen toimintaa ja tehdä liikennehallinnon kehittämistä koskevia aloitteita ja antaa lausuntoja. Neuvottelukunnista on säädetty valtioneuvoston asetuksella.

Liikenneviraston neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii logistiikkajohtaja Antti Vehviläinen StoraEnso Oyj:stä.

Liikenteen turvallisuusviraston puheenjohtajana toimii Chief Financial Officer Jukka Havia Tikkurila Oyj:stä.

Ylijohtaja Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriöstä toimii molempien neuvottelukuntien varapuheenjohtajana.

Neuvottelukuntien muiksi jäseniksi on kutsuttu johtajia ja asiantuntijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Tarkoituksena on hyödyntää elinkeinoelämän ja viranomaisten asiantuntemusta mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti virastojen kehittämisessä. Virastojen pääjohtajat toimivat neuvottelukuntien pysyvinä asiantuntijajäseninä.

Liikenneviraston neuvottelukunnan toimikausi alkaa 1. toukokuuta 2010 ja päättyy 14. toukokuuta 2013.

Liikenteen turvallisuusviraston neuvottelukunnan toimikausi alkoi 15. huhtikuuta 2010 ja päättyy 14. toukokuuta 2013.

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallinnon kuusi virastoa yhdistyvät 1.1.2010 lukien kahdeksi uudeksi virastoksi, Liikennevirastoksi ja Liikenteen turvallisuusvirastoksi.

Liikenneviraston toimialaan kuuluvat entiset Ratahallintokeskuksen, Tiehallinnon ja Merenkulkulaitoksen tehtävät lukuun ottamatta meriturvallisuustehtäviä. Liikenteen turvallisuusviraston toimialaan kuuluvat entiset Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon ja Rautatieviraston tehtävät sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoimintojen tehtävät.

Lista neuvottelukuntien jäsenistä löytyy liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelusta osoitteesta www.lvm.fi.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. 09 160 28389, 0500 787 742
Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 0581 030