Neuvottelukunta vaarallisten aineiden kuljetuksille

Tiedote 21.12.2011 14.46 fi

Valtioneuvosto on asettanut vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunnan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2014.

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää käytäntöjä, joilla voidaan ehkäistä ja torjua vahinkoja vaarallisten aineiden kuljetuksissa. Neuvottelukunta työskentelee ministeriön tukena kaikissa sen toimialaan liittyvissä asioissa.

Neuvottelukunta muun muassa seuraa koti- ja ulkomaisia vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien säännösten ja -määräysten sekä kuljetusvälineiden kehitystä. Tarvittaessa se tekee aloitteita säädösten tarkistamiseksi ja täydentämiseksi ja antaa aiheeseen liittyviä lausuntoja.

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitettiin hallitusneuvos Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriöstä. Varapuheenjohtajaksi nimitettiin liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat vaarallisten aineiden tie-, rautatie-, ilma- ja kappaletavaran aluskuljetuksiin liittyviä sidosryhmiä.

Lisätietoja
Hallitussihteeri Anna-Leena Suppola, p. 091 6028760