null Ohjelmistolupa Mikkelin paikallisradiotoimintaan

Ohjelmistolupa Mikkelin paikallisradiotoimintaan

Uutinen 25.06.2012 12.31 fi

Valtioneuvosto on julistanut haettavaksi ohjelmistoluvan Mikkelin paikalliseen radiotoimintaan taajuuskokonaisuudella Mikkeli 3. Nyt haettavana oleva toimilupakausi kestää vuoden 2019 loppuun.

Toimilupahakemus liitteineen on jätettävä liikenne- ja viestintäministeriölle 15. elokuuta 2012 kello 12.00 mennessä.

Valtioneuvosto myöntää radiotoiminnan toimiluvan luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka on vakavarainen ja joka pystyy ylläpitämään toimiluvan mukaista säännöllistä toimintaa. Jos hakijoita on useita, lupa myönnetään hakijalle, jonka toiminta parhaiten tarjoaa monipuolisen ohjelmiston, ottaa huomioon yleisön erityisryhmien tarpeet ja edistää sananvapautta.