Omadata kansalaisten käyttöön

Uutinen 16.09.2014 10.26 fi sv

Dataa (Kuva: Rodeo)

My Data eli omadata on nopeasti kehittyvä henkilötietojen hyödyntämismalli, joka tarjoaa yksilölle pääsyn häntä koskevaan tietoon ja sen hyödyntämiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti asiaa koskevan selvityksen 16. syyskuuta 2014.

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama My Data -selvitys on yleiskatsaus My Dataan ja sen käytettävyyteen yhteiskunnan eri toimintojen välillä.

Kansalaisista on paljon henkilötietoa julkishallinnon rekistereissä, yritysten asiakasjärjestelmissä ja erilaisten verkkopalvelujen tietokannoissa. Tällä henkilöitä koskevalla tiedolla on yhä enemmän yhteiskunnallista ja taloudellista arvoa.

My Datalla tarkoitetaan sellaisia henkilötietojen organisointitapoja, joilla yksilö voi vaikuttaa itseään koskevien tietojen käyttöön sekä mahdollisuuden hyötyä tästä tiedosta, esimerkiksi jakamalla, vaihtamalla tai myymällä sitä edelleen esimerkiksi toisten palvelujen käyttöön.

Henkilötiedoilla mallissa tarkoitetaan yksilöistä kerättyä kaupallisiin ja viranomaistarkoituksiin kerättyä tietoa. Näitä ovat esimerkiksi osto-, tele-, terveys- tai taloustiedot sekä erilaisiin verkkopalveluihin kertyvät tiedot.

Tavoitteena uudenlaisten palvelujen syntyminen

My Data -selvitys on yleiskatsaus My Data -mallin mukaisesti henkilötietoja hyödyntäviin kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin ja toimintatapoihin. Selvityksessä myös esitellään mallin mahdollistamia uusia tiedon hyödyntämistapoja sekä käyttöön liittyviä haasteita.

Selvityksen mukaan My Data voisi toimia pohjana uusille henkilökohtaisiin tietoihin perustuville palveluille kuten omaan terveyteen, talouteen tai liikkumiseen liittyville sovelluksille. Henkilötietojen monipuolisempi hyödyntäminen myös lisäisi nykyisten sähköisten palvelujen personointitapoja.

My Dataan liittyviä haasteita ovat muun muassa henkilöiden yksityisyyden turvaaminen sekä henkilötietoja keräävien ja hyödyntävien osapuolten mahdollisesti risteävät intressit ja oikeudet. Myös tietojen hajanaisuus ja teknisten ratkaisujen kirjo vaikeuttavat tietojen yhtenäistä organisointia.

My Data on maailmanlaajuisesti kehitysvaiheessa oleva ilmiö, jonka ympärille syntyy kasvavaa vauhtia uutta teknologiaa ja liiketoimintaa. Tavoitteena on, että My Data -selvitys toimisi keskustelunavauksena henkilötietojen laajemman käytön mahdollisuuksien ja vaikutusten pohtimiseksi. Tarkoitus on myös, että se loisi pohjaa mallin kehitystyölle ja sen mukaisten palvelujen syntymiselle myös Suomessa.

Selvitys on osa liikenne- ja viestintäministeriön digitalisaatiosta ja digitaalisista palveluista kasvua hakevaa Kide-ohjelmaa. Selvityksen toteutti Open Knowledge Finland ry.

My Data - johdatus ihmiskeskeiseen henkilötiedon hyödyntämiseen on luettavissa ministeriön verkkosivuilla.