null Opastusta julkisen datan avaamiseen

Opastusta julkisen datan avaamiseen

Tiedote 25.03.2010 10.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut oppaan siitä, kuinka julkinen sektori voi avata tietovarantonsa kaikkien ulottuville.

"Julkinen data - johdatus tietovarantojen avaamiseen" -opas pyrkii olemaan käytännönläheinen johdatus ensisijaisesti julkishallinnon työntekijöille edistämään datan hallittua avaamista. Oppaan ovat kirjoittaneet Antti Poikola, Petri Kola ja Kari A. Hintikka.

Lähes jokainen hallinnon organisaatio tuottaa dataa, joka voisi hyödyttää kansalaisia, liike-elämää ja myös hallintoa itseään. Toistaiseksi Suomessa ei ole ollut avoimen julkisen datan hyödyntämiseen opastusta tai käytäntöjä.

Oppaassa esitellään aihepiiriä ja siihen liittyviä käsitteitä, toimintamalleja ja tiedon ominaisuuksia. Lisäksi luodaan ideaalitilannekuvaa siitä, mitä avoimen datan hyödyntäminen parhaimmillaan voisi tuottaa.

Oppaassa pohditaan myös avoimeen datan jakamiseen liittyviä lainsäädännöllisiä, taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä. Lopuksi esitetään suosituksia, joita noudattamalla keskustelu ja toiminta avoimen datan alueella voisi edetä ja siirtyä käytäntöön.

Suomessa on tuotettu erittäin laadukkaita datavarantoja, mutta usein aineistot julkaistaan muodossa, jota ei voida helposti jatkojalostaa. Yksi oppaan perusteemoista onkin tietovarannon avaaminen maksuttomasti kaikkien käytettäväksi niin, että dataa voidaan hyödyntää koneluettavassa muodossa.

Oppaassa esitellään työkalujen ja tapausesimerkkien avulla, mitä kaikkea on hyvä huomioida omia datavarantoja avattaessa. Lisäksi käsitellään hallinnon ja yksityisten yritysten välistä yhteistyötä, jolla voidaan tukea datan uudelleenkäyttöä ja näin lisätä sen yhteiskunnallista ja kansantaloudellista vaikuttavuutta.

"Julkinen data - johdatus tietovarantojen avaamiseen" -julkaisu on maksuton ja se on saatavana liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelussa osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisut/muut. Lisäksi opas on Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan sivuilla osoitteessa www.arjentietoyhteiskunta.fi.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Taru Rastas, puh. (09) 160 28617 tai 040 715 5075