Päätökset liikennehankkeista tehtiin puutteellisin tiedoin, lisärahoitus välttämätöntä

Uutinen 20.11.2012 12.00 fi sv

Kaikkia tällä hallituskaudella aloitettaviksi linjattuja hankkeita ei voida aloittaa ilman lisärahoitusta. Hankkeiden tehokas ja tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttäisi 150 miljoonan euron lisärahoitusta kehyskaudella 2013-2016. Minimissäänkin lisärahoitustarve on 50 miljoonaa euroa. Ministeri Kyllönen piti tiedotustilaisuuden aiheesta 20.11.2012.

Liikennepoliittisessa selonteossa linjatut hankkeet valmisteltiin liikenne- ja viestintäpoliittisessa ministerityöryhmässä keväällä 2012. Tämän pohjalta hallitus sopi kehysriihessä hallituskaudella aloitettavista hankkeista.

On käynyt ilmi, että päätökset liikennepoliittisen selonteon hankkeista tehtiin puutteellisten tietojen pohjalta. Hankelista perustuu Liikenneviraston entisen pääjohtajan Juhani Tervalan toimittamiin tietoihin.