Takaisin

Paikallisliikenteen tilanne heikentynyt keskisuurissa kaupungeissa

Paikallisliikenteen tilanne heikentynyt keskisuurissa kaupungeissa

Tiedote 30.03.2005 12.12 fi

Paikallisliikenteen asema on heikentynyt keskisuurissa kaupungeissa vuosien 1998 ja 2003 välillä. Tarjonnan lisäämisestä huolimatta matkustajamäärät vähenivät 10 prosenttia. Palvelujen määrää on pyritty pitämään yllä rahoittamalla liikennettä siten, että julkista tukea on lisätty ja lipunhintoja nostettu.

Myös liikenteen kannattavuus on heikentynyt. Vielä vuonna 1998 liikevaihto linjakilometriä kohden oli 17 prosenttia korkeampi kuin kilpailutetulla liikenteellä suurissa kaupungeissa. Vuonna 2003 liikevaihto oli laskenut kahdeksan prosenttia kilpailutettua liikennettä alemmaksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön tutkimuksessa vertailtiin Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Porin, Kotkan, Lappeenrannan, Vaasan ja Joensuun paikallisliikennettä vuosina 1998 ja 2003. Vertailtavina olivat joukkoliikenteen kysyntä, tarjonta ja julkinen rahoitus.

Samalla kun paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat vähentyneet, ovat henkilöautojen määrä ja autotiheys kasvaneet kaikissa tutkimuksen kaupungeissa. Esimerkiksi Vaasassa, jossa joukkoliikennematkat asukasta kohden vähenivät eniten, oli autotiheys vuonna 2003 vertailukaupungeista suurin.

Paikallisliikenteen tukiaste vaihtelee merkittävästi kaupunkien välillä. Vähiten joukkoliikennettä tukee Lahti (12 prosenttia), eniten Kotka (46 prosenttia) ja Vaasa (43 prosenttia). Kotkassa ja Vaasassa tuen osuus joukkoliikenteen menoista oli samaa luokkaa kuin suurissa kaupungeissa.

Lippujen hinnat ovat suurissa kaupungeissa nousseet keskisuuria kaupunkeja maltillisemmin. Keskisuurissa kaupungeissa vuonna 2003 kertalippu maksoi 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 1998 ja kausilippu keskimäärin lähes 20 prosenttia enemmän. Suurissa kaupungeissa kertaliput olivat kallistuneet vajaat 20 prosenttia ja kausiliput kaupungista riippuen 6-25 prosenttia.

Joukkoliikenne keskisuurissa kaupungeissa. Vertailu ja yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2/2005. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005.


Lisätietoja

ylitarkastaja Sabina Lindström, puh. (09) 160 28576