Paketti- ja kuorma-autolla harjoitettava ammattimainen henkilöliikenne kielletään

Tiedote 17.06.2010 13.36 fi sv

Taksiliikennelakia muutetaan niin, että paketti- tai kuorma-autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljetus kielletään eräitä erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Muutokset täsmentävät voimassa olevan lain muutamia kohtia niin, että taksiasiakkaiden turvallisuus ja kuluttajansuoja paranevat ja että taksipalvelut ovat jatkossakin laadukkaita ja luotettavia.

Hallitus päätti asian sisällöstä 17. kesäkuuta 2010. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki 24. kesäkuuta ja laki tulee voimaan 30.7.2010.

Taksiliikenteen harjoittaminen vaatii edelleenkin liikenneluvan ja kuljettajalla tulee yhä olla taksinkuljettajan ajolupa. Lainmuutoksen myötä taksina voidaan jatkossa pitää vain henkilöautoa. Henkilöauto voi olla rekisteröity kuljettajan lisäksi korkeintaan 8 henkilölle.

Hallitus painottaa, että kielto käyttää kuorma- tai pakettiautoa ammattimaisessa henkilöliikenteessä parantaa matkustajien kuluttajansuojaa ja turvallisuutta. Matkustajat eivät enää voisi tietämättään käyttää palveluja, joissa esimerkiksi kuljettajan ammattitaidosta, rikostaustasta tai yrittäjän hyvämaineisuudesta ei olisi varmuutta.

Taksiliikennelain muutoksen taustalla on se, että kuorma-autoilla on keväästä 2009 lähtien harjoitettu taksiliikennettä muistuttavaa liiketoimintaa. Nämä ajoneuvot ovat käyttäneet hyväkseen taksiasemia ja taksin tunnuksia, kuten taksivalaisimia muistuttavia laitteita auton katolla. Toimintaa on markkinoitu kuluttajille harhaanjohtavasti normaalina taksiliikenteenä. Näille yrittäjille muutos merkitsisi sitä, että toiminta pitäisi rangaistuksen uhalla lopettaa.

Tavaraliikennettä yleisesti harjoittaville yrittäjille kielto ei aiheuta taloudellisia vaikutuksia, koska kielto koskisi vain henkilöiden kuljettamista ammattimaisesti kuorma-autolla. Lisäksi lakimuutokseen sisältyy muun muassa tavaran ja sen ostajan kotiinkuljetuspalvelua koskeva, tarkkaan määritelty poikkeus.

Muutos helpottaa valvovien viranomaisten, kuten poliisin ja kuluttajaviranomaisten, toimintaa. Alueellisesti vaikutukset olisivat suurempia pääkaupunkiseudulla, jossa kuorma-autolla harjoitettua taksinomaista toimintaa on lähinnä esiintynyt.

Lisätietoja: hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, puh. (09) 160 28544