null Parannuksia näkö- ja kuulovammaisten tekstityspalveluihin televisiolähetyksissä

Parannuksia näkö- ja kuulovammaisten tekstityspalveluihin televisiolähetyksissä

Uutinen 05.02.2018 10.55 fi

Televisio lattialla. (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa muutetaan valtioneuvoston asetusta televisio- ja radiotoiminnasta sekä liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä ääni- ja tekstityspalveluista.

Muutokset tehdään eduskunnan tietoyhteiskuntakaareen (jatkossa laki sähköisen viestinnän palveluista) tekemien muutosten vuoksi.

Ääni- ja tekstityspalveluihin velvoitetuille kaupallisille televisiotoimijoille asetettu ääni- ja tekstitysvelvollisuus nostetaan nykyisestä 50 prosentista 75 prosenttiin valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin useita eri yleisöryhmiä palveleviin ohjelmistoihin.

LVM:n päätöksessä nimetään ääni- ja tekstityspalveluihin velvoitetut toimijat. Päätösluonnoksen mukaan velvoite asetettaisiin yleisen edun kanaville MTV3 ja Alfa TV sekä Neloselle, joka katsotaan väestöpeitoltaan ja katseluosuudeltaan valtakunnalliseksi yleisohjelmistoksi.

Mitä seuraavaksi?

Muutoksia valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriössä. Lausuntokierros järjestetään helmikuussa.

Lisätietoja hankkeesta löytyy valtioneuvoston verkkopalvelusta www.valtioneuvosto.fi/hankkeet (säädösvalmistelu).

Tavoitteena on, että muutokset tulisivat voimaan 1.6.2018.