null Parlamentaarinen ryhmä ratkomaan liikenneverkon korjausvelkaa

Parlamentaarinen ryhmä ratkomaan liikenneverkon korjausvelkaa

Uutinen 10.02.2014 13.24 fi sv

Talvinen moottoritie (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa parlamentaarisen työryhmän kartoittamaan vaihtoehtoja liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi. Työryhmää vetää liikenneministeri Merja Kyllönen.

- Liikenneverkon korjausvelan vähentäminen on koko kansaa koskettava, pitkän aikavälin päätös. Tämän takia pidän tärkeänä, että sitä käsitellään laajassa parlamentaarisessa kokoonpanossa, sanoo liikenneministeri Kyllönen.

Työryhmä selvittää etenemisvaihtoehtoja korjausvelan vähentämiseksi, näitä voivat olla mm. uudenlaiset konseptit, uudet tekniset ratkaisut ja rahoituksen käytön tehostaminen. Työryhmä laatii myös yhteisen tilannekuvan liikenneverkkojen tilasta ja tekee ehdotuksen perusväylänpidon ja liikenneverkon kehittämisen tarkoituksenmukaisesta rahoitustasosta pitkällä aikavälillä.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt liikenne- ja viestintäministeriöltä selvitystä 30.3.2014 mennessä perusväylänpidon ja investointihankkeiden toteutuksen malleista tulevaisuudessa. Parlamentaarisen työryhmän työ vastaa osaltaan tähän selvityspyyntöön.

Ministeriö on pyytänyt eduskunnassa edustettuina olevia puolueita nimeämään kaksi edustajaansa tähän työryhmään.

Työryhmää avustaa liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön ja Liikenneviraston asiantuntijat ja työn aikana kuullaan eri tahojen asiantuntijoita.

Parlamentaarisen työryhmän toimikausi on 1.3.-31.5.2014.