Parlamentaarinen työryhmä: Pienituloisten yleisradioveroa kevennetään

Tiedote 22.06.2017 13.31 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö tiedottavat

Parlamentaarinen työryhmä on arvioinut yleisradioveron kohdentumista eri tuloluokissa ja ehdottaa, että pienituloisten verotusta kevennetään. Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän puheenjohtajana toimi kansanedustaja Kaj Turunen.

Työryhmä esittää yksimielisesti, että yleisradioverolakia muutetaan niin, että Yle-veron maksukynnys olisi 14 800 euroa kun se nykyisin on 11 100 euroa. Eläketulon maksukynnys olisi 14 100 euroa (nykyisin 10 300 euroa). Päivärahatulon maksukynnys olisi 14 100 euroa (nykyisin 10 300 euroa). Näillä muutoksilla Yle-veron maksuvelvollisuuden piiristä poistuisi arviolta noin 400 000 henkilöä. Samalla luonnollisten henkilöiden Yle-veron veroprosenttia ja enimmäismäärää korotetaan. Yksityiskohdista päätetään syksyllä.

Työryhmä esittää myös, että Yleisradio Oy:n rahoituksen vuoden 2019 indeksikorotusta ei jäädytetä.

Lisäksi työryhmä esittää, että veromallia täsmennetään tarvittaessa niin, että Yleisradion vuoden 2019 ja sen jälkeinen rahoitus on turvattu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kansanedustaja Arto Satosen vetämä parlamentaarinen työryhmä esitti kesäkuussa 2016, että Yleisradio Oy:n rahoitukseen ei tehtäisi indeksitarkistusta vuosille 2017 - 2019. Tällöin kuitenkin sovittiin, että eduskuntaryhmät arvioivat myöhemmin mahdollisuuksia toteuttaa vuoden 2019 indeksikorotus.

Kansanedustaja Kaj Turusen vetämä työryhmä toteaa lisäksi, että asian esille tulo ja työryhmän toimeksianto eivät vastaa Yleisradioon liittyviä aikaisemmin hyväksyttyjä periaatteita ja että jatkossa Yleisradioon liittyvät asiat tulee käsitellä aidosti parlamentaarisesti ilman hallituksen etukäteislinjausta.

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Kaj Turunen, Eduskuntaryhmä Uusi vaihtoehto, p. 050 512 0663

[Tiedotetta muokattu 22.6.2017 klo 17.45. Lisätty uusi kappale tiedotteen loppuun.]