Pasi Holm selvittämään tie- ja liikennerahastojen käyttöä

Tiedote 01.12.2008 09.17 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut toimitusjohtaja, tohtori Pasi Holmin selvityshenkilöksi selvittämään tie- ja liikennerahastojen soveltuvuutta ja mahdollista käyttöä liikennehankkeiden rahoittamisessa Suomessa.

Holmin tehtävänä on muun muassa kartoittaa maailmalla käytössä olevia erityyppisiä rahastoratkaisuja ja niiden soveltuvuutta Suomeen, arvioida tie- ja liikennerahastojen mahdollisen käyttöönoton hyödyt ja haitat sekä pohtia, mitä lainsäädännöllisiä ja muita toimia rahastojen perustaminen edellyttäisi.

Rahastojen soveltuvuutta liikennehankkeiden rahoitukseen Suomessa on ollut vaikea arvioida, koska niiden toimivuudesta ei ole laadittu kattavaa perusselvitystä. Eduskunta edellytti tie- ja liikennerahastojen perusteellista selvitystä alkusyksystä hallituksen hyväksymään liikennepoliittiseen selontekoon.

Selvitystyön tueksi on nimetty kaksitoistahenkinen ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Ravi (kok) ja varapuheenjohtaja kansanedustaja Mika Lintilä (kesk). Myös ryhmäjohtajat Anni Sinnemäki (vihr) ja Ulla-Maj Wideroos (r) osallistuvat ohjausryhmään. Lisäksi ohjausryhmään kuuluvat edustajat Suomen Pankista, Nordeasta, valtiovarainministeriöstä, Rakennusteollisuus ry:stä, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Keskuskauppakamarista sekä liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Selvityshenkilö Holmin toimikausi päättyy lokakuun 2009 lopussa. Selvitystyön perusteella liikenne- ja viestintäministeriö linjaa tie- ja liikennerahastoihin liittyvää jatkovalmistelua.


Lisätietoja

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325 tai 044 0581 030
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260