Perustuslakivaliokunnalta hyväksyntä tietosuojalain muutokselle

Tiedote 13.11.2008 15.30 fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi 13. marraskuuta lausuntonsa sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosesityksestä. Valiokunnan näkemyksen mukaan esitys on eräin täsmennyksin perustuslain mukainen.

Lakiesityksen mukaan työnantaja saisi tietyin ehdoin oikeuden käsitellä työntekijöidensä viestien tunnistamistietoja viestintäverkon tai -palvelun väärinkäytösten sekä yrityssalaisuuksien paljastamisen selvittämiseksi. Laki ei kuitenkaan oikeuttaisi käsittelemään esimerkiksi sähköpostiviestien sisältöä.

Viestintäministeri Suvi Lindén antaa kiitosta valiokunnan lausunnon perusteellisuudesta.

- Lakiesitys on kokonaisuus, jossa yhdistyvät vanhat oikeudelliset, uudet tekniset ja globaalit liiketoiminnalliset vaatimukset. Näiden keskinäisen tasapainon rakentaminen vaatii syvää ymmärrystä tietoyhteiskuntamurroksen luonteesta, Lindén katsoo.

Asian käsittely eduskunnassa jatkuu peruslakivaliokunnan lausunnon pohjalta liikenne- ja viestintävaliokunnassa, joka laatii mietinnön eduskunnan kokonaisnäkemystä varten.


Lisätietoja:

erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822
viestintäverkkoyksikön päällikkö Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530
neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, puh. (09) 160 28464, 0400 515 548