Pilottikouluja haetaan mukaan Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa –hankkeeseen

Uutinen 15.09.2008 10.06 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö, opetusministeriö sekä Opetushallitus selvittävät yhdessä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia oppimisessa ja opetuksessa. Mukaan etsitään pilottikouluja, joissa kehitetään uusia ja innovatiivisia tieto- ja viestintäteknologian käyttötapoja.

Hanke tarjoaa pilottikouluille mm. tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä asiantuntija-apua. Koulujen haku käynnistyi 15.9.2008 ja hakuaika päättyy 17.10.2008. Haku on kohdistettu koulutuksen järjestäjille.

Tietoa hausta sekä hakuohjeet löytyvät Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan verkkopalvelusta osoitteesta www.arjentietoyhteiskunta.fi.